Keresztények a hatalom árnyékában

Keresztények a hatalom árnyékában
03/28

2022. március 28. 18:00 - 19:30

ELTE BTK Kerényi-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)

03/28

2022. március 28. 18:00 - 19:30

ELTE BTK Kerényi-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)


Az Írás arcai című sorozat következő előadását Pecsuk Ottó tartja a Rómabeliekhez írt levél 13. fejezetének értelmezési lehetőségeiről.

Pál apostolt a Római levél második felében a római keresztények egymással szembeni viselkedésének és a – gyakran ellenséges – külvilághoz való viszonyának kérdései foglalkoztatták. Ebben logikusan jutott el a keresztények államhatalomhoz fűződő viszonyához. Szavai hosszú értelmezéstörténeti utat jártak be, és minden korban normatív szövegként kezelte az egyház az éppen aktuális hatalomra vonatkoztatva. A Nagy Konstantin utáni egyház hatalomhoz fűződő viszonyát figyelembe véve a Róm 13,1-7 nem tartozik azon szövegek közé, amelyekre büszkék vagyunk. De ez az értékelés csakis a hatástörténet szempontjából vetődhet fel így. Minél gyakrabban találunk példát a helytelen, káros, opportunista vagy szervilis magyarázatokra és az azokból eredő visszás és ma már egyszerűen védhetetlen egyházi gyakorlatokra, annál kíméletlenebbül kell kutatnunk a szöveg primer, első századi és római jelentését, így legalább magunkat megkímélendő egy újabb káros írásértelmezéstől.

Pecsuk Ottó református lelkész, a KRE HTK Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszékének docense és Magyar Bibliatársulat főtitkára. Feleségével, Katalinnal együtt négy gyermeket nevelnek. Doktori dolgozatát a Római levél kortörténeti olvasatából, habilitációs értekezését pedig a bibliafordítás elméleti és gyakorlati kérdéseiből írta. Ez a két írás jól kijelöli kutatási és érdeklődési területét: leginkább az Újszövetség gondolatiságát, szövegét, világát és az ókori szöveg mai „lefordíthatóságát” vizsgálja.

A sorozat weboldala
Facebook

Az Írás arcai az ELTE Ókortudományi Intézetében működő Bibliatudományi program visszatérő sorozata, amelyen a Biblia értelmezés- és kultúrtörténetének egyes fejezeteiről beszélnek az adott téma neves szakértői. A tavaszi félév további előadásai és a sorozat korábbi évadjai.