Káin és Ábel a muszlim népi kultúrában

Káin és Ábel a muszlim népi kultúrában
09/16

2021. szeptember 16. 16:00 - 17:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., F/I. em.)

09/16

2021. szeptember 16. 16:00 - 17:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., F/I. em.)


Szombathy Zoltán egyetemi docens tart előadást az ELTE Orientalisztikai Intézet "Párok a keleti kultúrákban" sorozatában.

Káin és Ábel története jól ismert az Ószövetségből, s számos más bibliai történethez hasonlóan a Koránban is szerepel, noha a két testvér nevét az utóbbi szöveg nem említi. Később azonban a muszlim kommentárok különböző forrásokból újabb és újabb részleteket adtak a történethez, idővel pedig az ezzel kapcsolatos legendák és hagyományok önálló életre keltek a népi kultúrában is. Így például az iszlám világ több, egymástól távoli pontján „megtalálták” Ábel sírját, ahol helyi zarándoklati szertartások alakultak ki, és a különböző életmódokat magyarázó néphagyományokat és mítoszokat is sokszor Káin és Ábel személyéhez kötötték. Az előadás Szíriától Új-Guineáig terjedő számos példán azt mutatja be, hogy az iszlám magaskultúra bizonyos elemei hogyan érték el a köznépet, majd hogyan alakultak át ebben a közegben.

Szombathy Zoltán egyetemi docens az ELTE Sémi Filológiai és Arab Tanszékének vezetője és az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének munkatársa. Kutatási területe a közel-keleti társadalom- és kultúrtörténet számos jelensége (például a családfák társadalmi szerepe és a muszlim népi vallásosság), illetve a fekete-afrikai és a délkelet-ázsiai iszlám kultúra.

Párok a keleti kultúrákban az Orientalisztikai Intézet mindenki számára nyitott előadássorozata, amelyben az intézet oktatói a „párok” jelenségét vizsgálják különféle ‒ irodalmi, történelmi, kultúrtörténeti, vallástörténeti és nyelvészeti ‒ nézőpontokból. Az előadásokra csütörtökönként 16:00 órakor kerül sor az F épület Kerényi termében.