Jusef és Zoleykha a perzsa irodalomban

Jusef és Zoleykha a perzsa irodalomban
09/30

2021. szeptember 30. 16:00 - 17:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., F/I. em.)

09/30

2021. szeptember 30. 16:00 - 17:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., F/I. em.)


Torma Katalin tart előadást az ELTE Orientalisztikai Intézet "Párok a keleti kultúrákban" sorozatában.

József története jól ismert kinek az Ószövetségből (Gen 35‒48), kinek a Koránból (12. szúra). A részletesen ismertetett életút a két szent könyvben alapvonalaiban megegyezik, azonban apróbb eltérések is megfigyelhetők. Az előadás József életének egyetlen mozzanatára, az egyiptomi tartózkodás alatt megesett egyik eseményre összpontosít, mikor is Potifár felesége nem tud ellenállni a házukban szolgáló József szépségének, sikertelenül megpróbálja őt elcsábítani, ami végül József bebörtönzéséhez vezet. 

Az Ószövetségben és a Koránban az eltérő eseménymozzanatokon kívül eltérés figyelhető meg a szereplők cselekedeteinek motivációjában, illetve az azokra való reagálásban. Nem meglepő tehát, hogy a történet irodalmi feldolgozásaiban világosan meghatározható, hogy a szerző a Biblia vagy a Korán alapján készítette adaptációját. Az előadás ezt a kérdést tekinti át, és ismerteti, miért vált József a perzsa irodalomban a férfiszépség megtestesítőjévé és gyakran alkalmazott irodalmi toposszá.

Torma Katalin egyetemi tanársegéd az ELTE Iranisztikai Tanszékén oktat klasszikus perzsa irodalmat. Fő kutatási területe a perzsa irodalom európai, elsősorban magyarországi recepciója.