Jelentkezés és szintfelmérés a francia minor szakon

2023.09.04.
Jelentkezés és szintfelmérés a francia minor szakon

Une formation pour les amoureux de la langue et de la culture françaises

Az 1. évfolyamon kizárólag francia nyelvórák:

  • Hatékony és intenzív nyelvfejlesztés pontosan kidolgozott tematikák alapján 
  • A gimnáziumban tanultak átismétlése és elmélyítése haladó (B2) szinten   
  • Ismerkedés az egyetemi tanulmányokkal
  • Nyelvtani rendszerezés, alapozó gyakorlatok a nyelvészeti kurzusokhoz   
  • Tematikus szókincsbővítés  
  • További nyelvi készségek fejlesztése + otthoni rendszeres, önálló felkészülés, házi feladatok elkészítése heti rendszerességgel
  • Heti 3 x 2 óra két féléven át.

A 2. és 3. évfolyamokon:

  • Nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti, országismereti kurzusok a főszakosokkal együtt.  
  • Átfogó kép a francia nyelvről és kultúráról egy 6 féléves 50 kredites képzés keretében.
A szintfelmérés időpontja és helyszíne: 2023. szeptember 7. csütörtök 9 óra – ELTE BTK Francia Tanszék, C. épület alagsori 7-es terem.

Francia minoros szintfelmérés

► Az I. évfolyam francia minor szakra írásbeli és szóbeli szintfelmérő után lehet bekerülni. Előzetes regisztráció nincs, elegendő a szintfelmérés időpontjában megjelenni. Szervező: Zimonyi Péter nyelvtanár, az I. évfolyam francia minor szak felelőse. (zimonyi.peter@btk.elte.hu)

A felvételhez megfelelő nyelvi előképzettség szükséges: ez egy korrekt B2 (középfok) szintű nyelvtudásnak felel meg.

► Az 1 órás írásbeli szintfelmérő a nyelvtani és lexikai kompetenciát, illetve az íráskészséget méri a következő egyszerű feladatokban: a) alapvető nyelvtani jelenségeket tartalmazó, egyszerű magyar mondatok franciára fordítása; b) egyszerű ragozási táblázatok kitöltése alapvető igék (avoir, être, faire, prendre stb.) ragozásával; c) rövid fogalmazás franciául egy megadott témáról. Szótárat nem kell hozni, és azt egyik feladatnál sem kell használni. (A felkészülésben segítségre lehet például Karakai Imre: Francia nyelvtan magyaroknak c. nyelvtankönyve, amely a Francia Tanszék honlapján is elérhető, ill. az egyéb gimnáziumi tankönyvek nyelvtani és lexikai anyagának átismétlése.)

► Az írásbelit másnap követő szóbeli szintfelmérésen – az emelt szintű érettségihez vagy a B2 (középfok) szintű nyelvvizsgához hasonlóan – kötetlen célnyelvi társalgás folyik különböző témakörökben, különös tekintettel a leendő hallgató francia tanulmányokkal kapcsolatos terveire.

Az érdeklődő hallgatók figyelmébe ajánljuk az ELTE BTK honlapján a francia minor szakra vonatkozó tanegységlistákat, mert ott minden további fontos tudnivaló megtalálható. Mindenkinek eredményes felkészülést, jó tanulást kívánunk!