Janus Pannonius-díj

2018.09.26.
Janus Pannonius-díj
Az ELTE BTK Portugál Tanszékének oktatója, Pál Ferenc egyetemi tanár kapta idén a Magyar Pen Club Janus Pannonius műfordítói díját a portugál nyelvű lírai klasszikusok magyarra való átültetéséért.

A költészetet a kultúrák közötti bizalomépítés egyik jelentékeny eszközének tartva, a Magyar Pen Club 2012-ben nemzetközi költészeti nagydíjat hozott létre, mely az első ismert magyar költő, a latinul alkotó Janus Pannonius nevét viseli.

A nagydíjjal az emberi műveltség évezredei alatt felhalmozott szellemi és lelki vagyon, a nagy értékvonulatok örököseit kívánják honorálni, azokat a költőket, akik legtöbbet tették a korszerű, a világ mai állapotával összhangban levő kulturális tudatformák megjelenítéséért és gazdagításáért, bekapcsolódva műveikkel hagyomány és megújulás örök dinamikájába.

A nagydíj mellett minden évben két műfordítói díjat is kiosztanak: a kiemelkedő műfordítói munkáért járó díjak egyike a magyarról valamilyen más nyelvre, a másik pedig az idegen nyelvekről magyarra való fordítói teljesítményt jutalmazza.

Pál Ferenc egyetemi tanár, az ELTE Portugál Tanszékének oktatója portugál fordításaiért részesült az elismerésben. Mint Farkas Wellmann Endre laudációjában elmondta, a népszerű és nagy újlatin nyelvekhez képest jóval kevesebb figyelem irányul a portugál irodalomra, ezt az aránytalanságot sikerült csökkentenie Pál Ferencnek, aki  nemcsak a legnagyobb portugál költő, Fernando Pessoa nevét tette ismertté Magyarországon, de José Saramago tolmácsolója és az újbrazil líra kiemelkedő fordítója is. Az ő fordítói és szerkesztői munkájának eredménye egyébként a tavaly Janus Pannonius Költészeti Díjjal jutalmazott Augusto Campos első magyar nyelvű kötetének megjelenése is, tette hozzá a méltató.

A Budapest Music Centerben megrendezett gálaesten mutatták be a másik műfordítói díjazottat, Clive Wilmercambridge-i egyetemi tanárt is, aki Gömöri György társfordítójaként több mint húsz magyar költőt – köztük Pilinszkyt, az Angliában különösen népszerű Radnótit és Petrit – szólaltatott már meg anyanyelvén.

Idén a nagydíjat Yang Lian, a többnyire Angliában élő kínai költő vehette át a pécsi Janus Pannonius Múzeum Csontváry Gyűjteményében.

Az ELTE oktatói közül korábban Nádasdy Ádám, az Angol Nyelvi Tanszék professor emeritusa (2017) és Kodolányi Gyula, az Angol Tanszék és az Összehasonlító és Világirodalmi Tanszék munkatársa (2016) részesült a Janus Pannonius műfordítói díjban.

 Forrás: ELTE