Janurik Szabolcs

2019.10.22.
Janurik Szabolcs

Pályázó neve: Janurik Szabolcs

Pályázázó intézete, tanszéke: Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Pályázat tárgyköre: előadás külföldi konferencián (utazás-támogatás)

 

Konferencia címe: A XIX. századi orosz nyelv: az orosz publicisztika nyelvi öröksége

Időpontja: 2019. október 22. és 24.

Helyszíne: Szentpétervár

Az előadás címe: Az angol kölcsönszavak adaptációjának kérdései a XIX. századi orosz nyelvben (sajtóanyagok alapján)

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara által kiírt kari tudományos pályázat 2019. évi felhívására beadott pályázatommal konferenciára történő kiutazáshoz 100.000 forint támogatást kaptam, amely a konferencia idejére teljes mértékben fedezte a szállás költségeit. 2019. október 22. és 24. között az Orosz Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete által szervezett, „A XIX. századi orosz nyelv: az orosz publicisztika nyelvi öröksége” című konferencián vettem részt és tartottam előadást Szentpéterváron.

Orosz nyelvű előadásom címe a következő volt: „Az angol kölcsönszavak adaptációjának kérdései a XIX. századi orosz nyelvben (sajtóanyagok alapján)”. A szekcióülésen pozitív visszajelzéseket kaptam az előadásommal kapcsolatban, a résztvevők elsősorban a kutatásaimat érintő módszertani jellegű kérdéseket tettek fel. A szervezőktől kapott tájékoztatás alapján a konferencia-előadások anyaga várhatóan 2019 végén vagy 2020 elején fog megjelenni az Orosz Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének kiadványában.

A rangos lektorált külföldi kötetben való publikáció jelentős előrelépést hoz számomra a habilitációra történő felkészülésben. Közel kéthetes kint tartózkodásom (2019. október 18–30.) alatt a konferencia-részvétel mellett néhány napot kutatómunkával töltöttem az Orosz Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének szakkönyvtárában, valamint az Orosz Tudományos Akadémia Központi Könyvtárában. A könyvtári kutatómunka során áttanulmányoztam a kutatási témámban az elmúlt néhány évben megjelent legfrissebb szakirodalmat. Ezek az alacsony példányszámban (100–200 db) kiadott szakmonográfiák és folyóiratokban publikált tanulmányok máshol nem érhetők el (sem az interneten, sem a magyarországi könyvtárakban, de még az oroszországi könyvesboltokban sem lehet hozzájutni ezekhez).

A konferenciát követően, 2019. október 25-én az Orosz Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos igazgatóhelyettese, Dr. Marina Nyikolajevna Prijomiseva felkérésére 75 perces orosz nyelvű előadást tartottam „Az új szavak kutatásának eredményei és a lexikográfia helyzete Magyarországon” címmel az intézet Neológiai és Neográfiai Osztályán dolgozó munkatársak számára most elindított szakmai szemináriumsorozat első ülésén. Az előadásom után lehetőségem nyílt rá, hogy megismerkedjek a saját kutatásaimhoz legközelebb álló területen dolgozó kollégákkal, valamint betekintést kaptam az intézeti Osztályon folyó legújabb kutatásokba is.

Kiutazásom további hasznos hozadékaként az Orosz Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének több munkatársával folytatott személyes konzultációk és egyeztetések után beadtunk egy közös tudományos pályázatot, amelyet az Alapkutatások Oroszországi Alapja és a magyarországi Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért között érvényben lévő együttműködési megállapodás keretében hirdettek meg. „Az idegen eredetű új szókincs a XIX. és a XXI. századi orosz és magyar lexikográfiában” című, három évre tervezett közös pályázatunk megvalósulása esetén a 2020 és 2022 közötti időszakban még szorosabbra fűzhetnénk szakmai kapcsolatainkat a szentpétervári kollégákkal.

A kari tudományos pályázat támogatásával megvalósult kiutazásom fent említett eredményei jelentős szakmai segítséget nyújtanak számomra a további kutatási céljaim elérésében.


Dr. Janurik Szabolcs adjunktus
ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Budapest, 2019. november 15.