II. Lélek és történelem Konferencia

II. Lélek és történelem Konferencia
12/05

2019. december 05. 09:00 - 20:00

B épület, 172-es előadó (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B)

12/05

2019. december 05. 09:00 - 20:00

B épület, 172-es előadó (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B)


Másodszorra rendezi meg az ELTE Történeti Kollégiuma a pszichológia és történelem területeit egyesítő, Lélek és történelem című konferenciáját, mely idén az Örökség alcímet viseli. Az esemény létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap támogatása tette lehetővé.

A pszichológia és história összefonódását már a múlt század első harmadában deklarálta a mélylélektan atyja, Sigmund Freud: történésznek, pontosabban archeológusnak tekintette magát, aki a terápiás szövegekből képes felfejteni a páciens életének korábbi eseményeit, történéseit. A páciens-szövegek – értve ez alatt a nonverbális megnyilvánulásokat is – ma is kulcsfontosságúak a dinamikus szemléletű terápiákban, melyeket vizsgálva érthetővé válik az elakadás, a patológia. De a történeti forrásoknak is kitűnő partnere a lélektan: elsősorban a korábban nem, vagy csak kevéssé becsült forrásokra gondolhatunk, a személyes élet objektivációira (pl. naplók, levelezések), amelyek elénk tárják a szerző legbensőbb gondolatait, vágyait, motivációit. A történeti forrás tehát „meglelkesülhet”, élettelivé válhat.

Mivel a két tudományág határa nincs pontosan kijelölve, a pszichohistória művelése komoly felkészültséget kíván. Indokolt és termékeny lehet ezért a két terület szempontjainak egymásra vonatkoztatása, kölcsönhatásainak feldolgozása, számbavétele. Erre tett szerény kísérletet tavalyi konferenciáján az  ELTE Történeti Kollégiuma, pszichológus, pszichiáter, történész és levéltáros előadók segítségével.

Absztraktok

Program

09.00-09.05

Papp Barbara köszöntője

09.05-09.10

 Megnyitó beszédet mond Demetrovics Zsolt, az ELTE PPK dékánja és Szívós Erika, az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék tanszékvezetője

TERHES ÖRÖKSÉG

Szekcióvezető: Kövér György (ELTE BTK)

09.10-09.30

Demetrovics Zsolt (ELTE PPK): Családi örökség az addikciós zavarokban

09.30-09.50

Erős Ferenc (PTE BTK): „Ennyi terhes örökség nem marad hatástalan”: F. Gy. a pécsi elmeklinikán

09.50-10.10

Mátay Mónika (ELTE BTK) -Trádler Henrietta (ELTE TDI): Nyomasztó terhek, kimondatlanságok: a 20. századi történelmi örökség feldolgozása Kőszegen

10.10-10.30

Zana Katalin (magánpraxis): A transzgenerációs atmoszféra: a kollektív társadalmi traumák átörökítésének mélylélektani modellje

10.30.-10.50

Kérdések, vita

10.50-11.05

Szünet

ÖRÖKSÉG ÉS TÖRTÉNELEM

Szekcióvezető: Czoch Gábor (ELTE BTK)

11.05-11.25

Bokor László (Mentalport): Az Ödipusz-komplexus történeti kontextusba helyezése

11.25-11.45

Halmos Károly (ELTE BTK): Mentális örökség – szociális viselkedés: az „eltorzult magyar alkat” toposz mérlegelése

11.45-12.05

Nagy Ágnes (BFL): Családi irathagyatékok: az írott múlt öröksége

12.05-12.25

Keszei András (PPKE BTK): Örökség és kollektív emlékezet

12.25-12.45

Kérdések, vita

12.45-13.45

Ebédszünet

TEHETSÉG ÉS TELJESÍTMÉNY

Szekcióvezető: Harmatta János (OORI) és Bandi Szabolcs (PTE BTK)

13.45-14.05

Bolgár Dániel (ELTE BTK): Magasabb IQ-júak voltak-e a zsidók?

14.05-14.25

Virág Csilla (ELTE TDI): „Our alehouse, vagabond & begging minstrelsy I defend not”: a jó és a rossz zene a kora újkori Angliában

14.25-14.45

Németh Attila (Nyírő Gyula OPAI): Öröklött tehetség, öröklött betegség: a Cholnoky fivérek

14.45-15.05

Turbucz Dávid (BTK TTI): Horthy Miklós önképe: a vezér és kultusza

15.05-15.25

Borgos Anna (KIPI): A pszichoanalitikus(nő)i identitás átalakulása a háború utáni Magyarországon

15.25-15.45

Kérdések, vita

15.45-16.05

Szünet

ÖRÖKSÉG ÉS KÖZÖSSÉG

Szekcióvezető: Ehmann Bea  (KIPI)

16.05-16.25

Vincze Orsolya (PTE BTK) – Jenei Dániel (PTE BTK): A kollektív emlékezet kifinomult narratív kompozíciós és egyéb nyelvi stratégiái

 16.25-16.45

Agora Zsuzsanna (PTE BTK): A kollektív nárcizmus transzgenerációs hatásai Németországban történeti-pszichológiai megközelítésben

16.45-17.05

Novák Veronika (ELTE BTK): Eltitkolt örökség: bosszúállás és reprezentációi a 15-16. századi Franciaországban

17.05-17.25

Szívós Erika (ELTE BTK): Utcanevek és utcanév-változások: térpolitika, érzelmi kötődés és generációs azonosulás

17.25-17.45

Kérdések, vita

18.00-

Szefárd örökség – a SEFARAD Trió zenés műsora

Az esemény létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap támogatása tette lehetővé.

www.nka.hu