Húsz könyvet mutat be a Szláv és Balti Filológiai Intéztet

Húsz könyvet mutat be a Szláv és Balti Filológiai Intéztet
01/13

2016. január 13.

ELTE Tanári Klub

01/13

2016. január 13. -

ELTE Tanári Klub


A Szláv és Balti Filológiai Intézet 2016. január 13-án, szerdán 15 órai kezdettel tartja soron következő szlavisztikai könyvbemutatóját. A könyvbemutatót Prof. Borhy László akadémikus, Karunk dékánja nyitja meg.


Az alábbi munkákat mutatják be:

Dési Edit — Laczházi Aranka — Rónai Gábor, Tanítsunk okosan! Nyelvészeti háttér, gyakorlatok és módszertani ajánlások az orosz nyelv tanításához. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2015. (bemutatja: Dési Edit)

Dudás Mária — Menyhárt Krisztina — Natalia Nyagolova (szerk.), A mai bulgarisztika tudományos perspektívái. Az ELTE BTK bolgár szak megalapításának 60. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi konferencia tanulmányai. Kiadók: Bolgár Kulturális Fórum, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Kecskeméti Bolgár Önkormányzat, Budapest, 2015. (bemutatja: Dudás Mária)

Dukkon Ágnes, Az Aranykortól az Ezüstkorig. Fejezetek az orosz kritika és irodalomtudomány történetéből, Protea Kiadó, Budapest, 2014. (bemutatja: Józsa György Zoltán)

Dziewonska-Kiss Dorota — Lebovics Viktória — Lukácsné Bajzek Mária (szerk.), Módszertani tananyagok és tanulmányok. A bolgár, a horvát, a lengyel, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán irodalom, nyelvészet és kultúra oktatásához, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2015. (bemutatja: Lukácsné Bajzek Mária)

Fedoszov Oleg/О. И. Федосов, Фразеология как экспериментальная лаборатория лингвистики (Избранные статьи по русской и общей фразеологии) — A frazeológia mint a nyelvészet kísérleti laborja (Válogatott tanulmányok az orosz és az általános frazeológiából). ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet—Tinta, Budapest, 2014. (bemutatja: Janurik Szabolcs)

Fedoszov Oleg — Janurik Szabolcs — Zoltán András (szerk.), «Вода» в славянской фразе­ологии и паремиологии — A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában — Water in Slavonic Phraseology and Paremiology. Tinta, Budapest, 2013. (bemutatja: Fedoszov Oleg)

Gyöngyösi Mária — Kroó Katalin — Szabó Tünde (szerk.), Lermontov in 21st-Century Literary Criticism – Лермонтов в литературной критике ХХ века. Eötvös Loránd University, Budapest, 2015. (bemutatja: Kroó Katalin)

Hegedűs Iván — Janurik Szabolcs — Laczházi Aranka (szerk.) Szlávok és magyarok. Köszöntő könyv Zoltán András 65. születésnapjára. Budapest: ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 2015. (bemutatja: Janurik Szabolcs)

Hetényi Zsuzsa, Nabokov regényösvényein. Budapest, Kalligram, 2015. 

Hetényi Zsuzsa (szerk.) 4Pofon. Az ELTE BTK MűMű – Műfordítói Műhely antológiája, Budapest, Dolce Filologia XIII, 2015.

Kálecz-Simon Orsolya, Egzisztencialista líra a közép-európia régióban. Pilinszky János és Slavko Mihalić költészetének komparatív elemzése. Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, 2015. (bemutatja: Lukács István)

Kiss Szemán Róbert, Slovanský Goethe v Pešti (Szláv Goethe Pesten), Praha, Akropolis, 2014. (bemutatja: Vörös István)

Róbert Kiss Szemán — Andor Mészáros (szerk.), Na úprku před sebou samýmí. Češi a jejich literatura očima současné maďarské bohemistiky (Menekülésben önmagunk elől. A csehek és a cseh irodalom a kortárs magyar bohemisztika fénytörésében.), Praha, Akropolis, 2014. (bemutatja: István Anna)

Róbert Kiss Szemán — Andor Mészáros (szerk.), Richard Pražák: Má maďarská cesta. Česko-madarský kontext středoevropských kulturních dĕjin (Az én magyar utam. A közép-európai művelődéstörténet cseh-magyar kontextusban.), Brno, Balassiho institut-Masarykova univerzita, 2014. (bemutatja: Kovács Eszter)

Róbert Kiss Szemán — Kolmanová: Nĕmá nauka stromů o spáse. Antologie maďarské katolické literatury. (A fák néma megváltástana. A magyar katolikus irodalom antológiája, Praha, Malvern, 2014.

Kroó Katalin — Peeter Torop (szerk.), Text within Text – Culture within Culture: Russian Literature (19th Century) in Contexts of Cultural Dynamics / Текст в тексте – Культура в культуре : Русская литература (19 век) в контекстах динамики культуры. (= New Perspectives in Reading 19th-Century Russian Literature.) Budapest–Tartu, L’Harmattan, 2014.

Lukács István (szerk.) OPERA 3,14. Tanulmánykötet Milosevits Péter tiszteletére. Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae, ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék,  2015. 

Urkom Aleksander, Business Serbian (nyelvkönyv), 2014.

Zoltán András/Андраш Золтан, Interslavica: Исследования по межславянским языковым и культурным контактам, Москва: Индрик, 2014. (bemutatja: Pátrovics Péter)

Zoltán András (szerk.), В. А. Федосов, Русский язык в Венгрии: Научные исследования, Budapest: Tolsztoj Társaság; Argumentum, 2015. (= Bibliotheca Baltoslavica Budapestiensis IV. Redigit A. Zoltán) Elektronikus változat: http://www.tolsztojtarsasag.hu/Docs/TT-Kiadvany-Fedoszov.pdf vagy http://mek.oszk.hu/14400/14415/ (bemutatja: Jászay László)

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!


Időpont: 2016. január 13. 15:00

Helyszín: ELTE Tanári Klub (1056 Budapest, Szerb. u. 21-23.)