HUSSE Book Award díjat nyert Pikli Natália

2023.02.01.
HUSSE Book Award díjat nyert Pikli Natália
Idén az Anglisztika Tanszék habilitált docense, Pikli Natália által írt monográfia nyerte el a Magyar Anglisztikai Társaság kétévente kiosztott könyvdíját. A „Shakespeare’s Hobby-Horse and Early Modern Popular Culture című kötet a neves Routledge nemzetközi tudományos kiadó jelentetett meg 2021-ben a „Routledge Studies in Performance and Early Modern Drama” sorozatban.

Pikli Natália könyvében az angol kora újkori populáris kultúra és kulturális emlékezet működését vizsgálja a korabeli közszínházak és egyetemi színpadok, olcsó nyomtatványok, folklórhagyományok és ikonográfiai jelenségek kontextusában. Ehhez a Hamletben és más Shakespeare-drámákban is megidézett szó és jelenség, a „hobby-horse” (vesszőparipa) szolgál vezérfonalként, mely egyfajta szemantikai palimpszesztként és ezáltal lakmuszpapírként működve utal a populáris kultúra működésmódjára, kommerciális használatára és recepciójára a 16. század végi – 17. század eleji Angliában.

Mindehhez az ismert, kanonikus alkotók, William Shakespeare, Ben Jonson, John Marston és Thomas Dekker szövegeinek értelmezése és gyakori újraértelmezése mellett több mint nyolcvan korabeli, sok anonim és eddig nem elemzett forrásra támaszkodik, kimutatva az 1580-as évektől 1635-ig lezajló változásokat, ahogy a kulturális emlékezetben a populáris kultúrához való viszony átalakul és különböző nosztalgikus viszonyulásokat mutat. A könyvben fontos szerepet kapnak a dramaturgiai, színház- és könyvtörténeti valamint genderkérdések, az interdiszciplináris megközelítést a „hobby-horse” mint erős fókusz szervezi koherens egységbe.

Pikli Natália az ELTE Angol-Amerikai Intézetének habilitált egyetemi docense. Kutatási területei az angol kora újkori irodalom és kultúra, különös tekintettel a korabeli színház, dráma és olcsó nyomtatványok világára, az emblémairodalomra, Shakespeare és kortársainak műveire. A kora újkori populáris kultúra mellett foglalkozik a késő 20. és 21. századi populáris kultúrával, Shakespeare recepciójával, valamint kortárs angol és magyar színházzal.

A könyvről eddig megjelent recenziók:
Schandl Veronika, Hungarian Journal of English and American Studies
Matuska Ágnes, Doromb 10. Közköltészeti tanulmányok