Hunor és Magor

Hunor és Magor
10/21

2021. október 21. 16:00

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., F/I. em.)

10/21

2021. október 21. 16:00 -

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., F/I. em.)


Czentnár András tart előadást az ELTE Orientalisztikai Intézet "Párok a keleti kultúrákban" sorozatában.

Arany János Hún regéjében föltűnik a csodaszarvast űző testvérpár, Hunor és Magor, akik a hunok, illetve a magyarok ősatyjai. A magyarságnak valóban évszázadokon keresztül meghatározó identitása volt a nomád hunokkal való rokonság tudata, az újkori tudományosság kritikai szemlélete azonban sok szempontból megkérdőjelezte ennek a valóságalapját. Mit tudunk tehát a hunokról? Mikor és hol tűntek föl csoportjaik? Milyen nyelven beszéltek? Lehetséges, hogy a hun a török nyelvek közé tartozott? Mit mondhatunk a társadalmi szerveződésükről? Milyen hatással voltak nomád népként a letelepült társadalmakra? Milyen kapcsolat fűzhette őket a magyarsághoz? Számos nehezen megválaszolható kérdés Hunor utódairól, amint az is, miként értelmezzük Magor leszármazottainak a viszonyát a törökséghez.

Czentnár András az ELTE Török Filológiai Tanszékének oktatója. Kutatási területéhez tartozik a török nyelvészet, a törökség belső-ázsiai története, a török és a finnugor nyelvek kapcsolatainak vizsgálata, valamint a magyar őstörténet török vonatkozásai.