Hősök és példázatok

Hősök és példázatok
09/29

2021. szeptember 29. 17:00 - 18:30

ELTE BTK KITI (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)

09/29

2021. szeptember 29. 17:00 - 18:30

ELTE BTK KITI (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)


Lovas Borbála előadásával kezdődik az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézet „Nyitott Napok” sorozatának új évada.

Lovas Borbála 2008-ban végzet az ELTE esztétika-magyar szakpárján, 2008 és 2011 között az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában az Európai és magyar reneszánsz doktori program hallgatója volt. 2015-ben Enyedi György unitárius püspök munkáiról írt disszertációval szerzett doktori fokozatot. 2014-től az MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában „Lendület” Kutatócsoport munkatársa, jelenleg az ELTE Régi Magyar Irodalom Tanszék főiskolai adjunktusa. Fő kutatási területei a 15–17. századi magyar irodalom, kora újkori kéziratos kultúra és nyomtatványok, prédikációs irodalom, históriás énekek, bibliai és széphistóriák, írásbeliség és szóbeliség, tanító és szórakoztató irodalom, valamint a peregrinációs levelek. Jelen előadásában a 16. századi Bibliai históriákat vizsgálja.

A Nyitott Napok az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet (KITI) 1995-ben indított nyilvános előadássorozata, amely változatos művelődéstörténeti előadásaival nemcsak a hallgatók általános ismereteit bővíti és a könyvtáros szakma képviselőinek nyújt tájékozódási lehetőséget, de a szélesebb nyilvánosság érdeklődésére is számot tart.

Regisztráció