Honosítás

Honosítás

Honosítás

Tudnivalók a külföldön szerzett tudományos fokozat honosításával kapcsolatos eljárásról

1. A külföldön szerzett tudományos fokozat honosítására irányuló kérelmet minden tanévben szeptember 1. és június 30. között lehet benyújtani. A honosíttatásra az jogosult, aki állampolgárságát és személyes adatait az állampolgárság és személyi adat igazolására szolgáló hatósági igazolvánnyal (pl. személyi igazolvány, útlevél) igazolja. 

2. Nem-EU/EGT ország állampolgára akkor jogosult oklevele honosíttatására, ha (az 1. pontban felsoroltakon túl) keresőtevékenység vagy családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (vö: 2001/C. tv. (6) bek. és (28) bek. 1. és 2. pont.)

3. A honosítást az erre rendszeresített űrlap kitöltésével és az alábbi dokumentumok csatolásával kell kérelmezni: 

 • egyetemi végzettséget igazoló eredeti oklevél hiteles másolata 
 • eredeti doktori oklevél hiteles másolata 
 • külföldi oktatási intézmény által kiállított okirat hiteles másolata, amely hitelt érdemlően igazolja a doktori tanulmányok időtartamát, és a doktori oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését 
 • szakmai életrajz 
 • Magyar Tudományos Művek Tárából kinyomtatott publikációs lista 
 • a disszertáció egy nyomtatott és egy digitális (pdf/A formátumú) példánya 
 • tézisek magyar és angol (esetleg más, az adott tudományág sajátosságainak megfelelő) nyelven 
 • honosítási eljárási díj (45.000 HUF) befizetésének igazolása 
 • fokozatszerzési eljáráshoz előírt nyelvismeret igazolása (ld. Kari Doktori Szabályzat 31.§ (2) bekezdés) 

4. Ha az idegen nyelvű dokumentumok angol, német, francia nyelvek valamelyikén vannak, nincs szükség a dokumentumok hiteles fordítására, ha más idegen nyelven vannak, szükséges a hiteles fordítás csatolása is. 

5. A honosítási eljárási díjat átutalással kell kiegyenlíteni. Az átutaláshoz szükséges információk: 

 • kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 • kedvezményezett bankszámla száma: 10032000-01426201-00000000 
 • közlemény: „Befizető neve” (BTK PHD) HONOSÍTÁSI DÍJA, C10401/16, C0000

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok