Homo soveticus: pro et contra

2021.03.31.
Homo soveticus: pro et contra
"Homo soveticus: pro et contra" címmel jelent meg az ELTE és az URFU közös történeti kutatócsoportjának eredményeit összegző tanulmánykötet az Uralszkij Unyiverszityet Kiadó gondozásában.

A monografikus igényű tanulmánykötet szerkesztője Julia Matvejeva, az Urali Föderatív Egyetem irodalmár professzora és Julia Ruszina, az Urali Föderatív Egyetem történész docense, ami jelzi, hogy interdiszciplináris megközelítések összegzéséről van szó.

A kötet alapját azok az egyetemközi magyar–orosz közös kutatások képezik, amelyek 2017–2019. között az Orosz Alapkutások Alapja (RFFI) támogatásával valósultak meg (№20-19-00139) a Julia Ruszina (URFU, Jekatyerinburg) és Gyimesi Zsuzsanna (ELTE BTK, Budapest) vezetésével működő kutatócsoportban. Ennek magyar részről  tagja volt az ELTÉ-ről Krausz Tamás professzor (BTK), Schiller Erzsébet egyetemi docens (SEK) és Szabó Viktor doktorandusz (BTK).

A kötet 412 oldalon, öt nagy részben és összesen 24 alfejezetben tárgyalja a homo soveticus jelenséget, amiből 

összetett pszichokulturális kép rajzolódik ki, cseh, kínai, lengyel, magyar és orosz nézőpontokat is bevonva a horizontba.

A kutatócsoport hazai vezetőjén és tagjain kívül magyar részről Szabó Tünde habilitált egyetemi docens (PTE BTK) és Igari Léna doktorandusz (ELTE BTK) is részt vett szerzőként a kollektív mű megírásában. 

A kötet szakmai recenzensei Julia Kantor, a történettudományok doktora és a bölcsészettudományok kandidátusa (Orosz Tudományos Akadémia Szentpétervári Tagozata), valamint Pjotr Bazanov, a történettudományok doktora (Kultúrakutató Intézet, Szentpétervár).