Híres-hírhedt Balassa Menyhárt

Híres-hírhedt Balassa Menyhárt
06/11

2024. június 11. 16:00 - 18:00

ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum körút 6–8. I. em. 115.)

06/11

2024. június 11. 16:00 - 18:00

ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum körút 6–8. I. em. 115.)


„Híres-hírhedt Balassa Menyhárt” címmel jelent meg Virovecz Nándor első monográfiája, melyet a Szekfű Gyula Könyvtárban mutatnak be.

Az ELTE Kora Újkori Történeti Tanszék egyetemi adjunktusának kötetéről Fazekas István, Kőszeghy Péter és Oborni Teréz beszélgetnek, köszöntőt mond Horn Ildikó.

Akit érdekel a magyarság múltja, s ezen belül a 16. század, annak e könyv kötelező olvasmány. Ekkorra szinte semmi nem maradt Mátyás királyságából. A mohácsi vész utáni kettős királyválasztással két részre, majd az oszmán hódítással három részre szakadt országban minden bizonytalan, minden átalakul. „Mikor volt század ennél gyászosabb?” – kérdi a tudós esztergomi érsek, Oláh Miklós. Ennek a korszaknak talán legjellegzetesebb alakja Balassa Menyhárt, e könyv az ő életrajza. Rendkívül ellentmondásos egyéniség egy rendkívül ellentmondásos korban. Egyszerre erőszakos birtokszerző, kiváló katona, alantas gyilkos, a históriás énekekben törökverő hős, átpártolásai miatt (Izabella királyné erdélyi vajdája, majd Ferdinánd király dunáninneni főkapitánya) megvetett áruló, a Komédia Balassi Menyhárt árultatásáról… című magyar nyelvű dráma főhőse. Korának pontos tükörképe. Regényes érdekesség, és mindig forrásokra hivatkozó hitelesség – így lehetne tömören jellemezni e monográfiát. (Kőszeghy Péter)

Facebook esemény