Határjelenségek: Kelet és Nyugat

Határjelenségek: Kelet és Nyugat
10/17 - 10/19

2019. október 17. - 2019. október 19.

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

10/17 - 10/19

2019. október 17. - 2019. október 19.

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D


Nemzetközi konferenciát szervez október 17–19-én az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában doktori programja.

Hároméves magyar-orosz projekt keretében a kulturális határjelenségeket és a Kelet-Nyugat párbeszédet vizsgálják az irodalom- és művészettudomány szakemberei. A kétoldalú tudományos projekt célkitűzése, hogy összehasonlító elemzésekkel feltárja a folytonos kelet-nyugat párbeszéd legfontosabb és legjellemzőbb formáit, megvizsgálja ezt a kapcsolatot a legkülönbözőbb kulturális határhelyzetekben, valamint a kultúra alkotta hibrid szövegekben, azaz olyan irodalmi művekben, képzőművészeti alkotásokban és filmekben, amelyekben a határhelyzeti lét és a hibrid formák az identitás problémájáig hatnak és hatolnak. A kutatás kiterjed a nemzetközi kulturális identitás kérdéskörébe tartozó irodalmi kultuszok, illetve a névadással összefüggő identitás témájára is.

Az ELTE BTK HÖK támogatásával  szervezett tudományos tanácskozás október 17-én doktoranduszok előadásaival kezdődik a D épületben, majd október 18-án és 19-én a Trefort-kert A épületében, a Tanácsteremben folytatódik közel harminc résztvevővel tizenkét országból. A tanácskozás nyelve orosz és angol. Az esemény részeként Selim Özgür török-svájci művész fiktív térképeiből és a résztvevők határfotóiból nyílik kiállítás.

Az együttműködésben ezen a nemzetközi konferencián kívül még workshop és szimpózium, valamint tematikus kötet és indexált nemzetközi folyóiratban megjelent lektorált publikációk várhatók.  

A projekt vezetője és a konferencia szervezője Hetényi Zsuzsa egyetemi tanár.

Részletes program