Hargitai Márta

Hargitai Márta
2021. szeptember 17-én konferenciát szervezett az ELTE Angol-Amerikai Intézete az évek óta sikeresen működő filmspecializációjuk keretében, kutatás és gyakorlat, film és irodalom, film és kultúratörténet témakörökben.

Film és irodalom, film és történelem, film és kultúra, valamint kutatás és gyakorlat kapcsolatát vizsgálták a meghívott nemzetközi és magyar előadók, akik magyar, belga, holland, német, brit, ír és ausztrál filmek középpontba helyezésével járták körül a filmipar, filmesztétika, fimfilozófia, adaptációelmélet és kultúratudomány aktuális és izgalmas kérdéseit. A konferencián az eseményt szervezőként is jegyző dr. Hargitai Márta, az Anglisztika Tanszék adjunktusa  A pokol kronotópjai két Macbeth filmadaptációban címmel tartott előadást.

„Bár a pokolban tett utazások az irodalomban és filmen is leggyakrabban alászállásról szólnak, előadásomban elsősorban olyan jelenteket vizsgáltam, amelyekben a főszereplők horizontálisan lépnek át a sötét oldalra Orson Welles 1948-as és Rupert Goold 2010-es Macbeth adaptációiban. A vízszintes síkon való átlépés sokkal kevésbé tudatos, észrevehető vagy tetten érhető folyamat, ami aláhúzza az alapvetésemet, hogy Macbeth nem tudatosan, hanem fokozatosan belesodródva lép a kárhozat útjára, ahogy azt a két film számos esetben meg is mutatja."

Résztvevő neve: Dr. Hargitai Márta 

Résztvevő intézete, tanszéke: ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék

Konferencia címe: The Reel Eye ’21 – Kutatás és gyakorlat, film és irodalom, film és kultúratörténet

Helyszíne: SEAS ELTE, MsTeams Online

Időpontja: 2021. szeptember 17.