Hagyomány és újítás az irodalomban

Hagyomány és újítás az irodalomban
06/03

2022. június 03. 15:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 39.)

06/03

2022. június 03. 15:00 -

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 39.)


Ünnepi szimpóziumot és könyvbemutatót szervez a „Hagyomány és újítás az irodalomban” kutatócsoport.

A kutatócsoport tagjai 2019. és 2022. között, az ELTE Tematikus Kiválósági Program „Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció” elnevezésű, három éves pályázatának keretében tizenegy kötettel gazdagították tudományterületüket, amelyeket most, a pályázat lezárása alkalmából röviden ismertetnek.

Bemutatásra kerülő könyvek:
Kulcsár-Szabó Zoltán (szerk.): Hagyomány és újítás az irodalomban (2020)
Hegyi Pál (ed.): Tradition and Innovation in Literature (2020)
Bollobás Enikő: Kölcsönösségek – Irodalomelmélet, szövegolvasás, kultúraközvetítés (2021)
Bollobás Enikő: Reading Through Theory – Studies in Theory-framed Interpretation of the Literary Text (2021)
Bollobás Enikő (szerk.): Emontekiő és környéke: Tanulmányok Szőcs Géza költészetéről (2021)
Hegyi Pál: Az amerikai fenségesről – a puritanizmustól a metamodernig (2021) 
Kulcsár-Szabó Zoltán: A jelölő visszahúzódása – Az irodalmi nyelv kulturalizációjának néhány kérdéséhez (2021)
Simon Attila: Barátság és megértés Arisztotelész filozófiájában (2021)
Bónus Tibor-Molnár Gábor Tamás (szerk.): A 20-21- századi elbeszélő próza a magyar és a világirodalomban (2022. megj. előtt)
Kenyeres János-Gintli Tibor (eds.): Contemporary Hungarian Fiction (2022. megj. előtt)
Simon Attila: Affektív megértés. Tanulmányok az antik esztétika, retorika és poétika köréből. (2022. megj. előtt)

A fenti kötetek többsége beszerezhető vagy letölthető ITT és ITT.