Gyerekjáték az anyanyelv?

Gyerekjáték az anyanyelv?
04/27

2022. április 27. 18:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fsz. 39.)

04/27

2022. április 27. 18:00 -

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fsz. 39.)


Folytatódik az ELTE BTK tudományos ismeretterjesztő sorozata, a Diszciplínák párbeszéde.

A Tudományos Bizottság kezdeményezésére indult beszélgetés-sorozat keretében egy-egy bölcsészettudományi kutatócsoport, szakmai műhely vezetője/képviselője hív meg olyan beszélgetőtársakat, akik más tudományterületek felől közelítve mutatnak érdeklődést a kutatásaik iránt. A harmadik esemény fókuszába a gyermeknyelvi kutatások kerülnek.

Az elmúlt néhány évtizedben a gyermeknyelv elemzése mind a pszicholingvisztikai, nyelvelméleti vizsgálatoknak, mind a gyakorlati szakemberek érdeklődésének fókuszába került. Az anyanyelv-elsajátítás folyamata egyidejűleg több tudományterületet érint, így például a nyelvészetet, a pszichológiát, a pedagógiát és a logopédiát is. A különböző diszciplínák különböző módszereket használnak a gyermeknyelv kutatásához, de a közös céljuk az anyanyelv-elsajátítás folyamatának minél pontosabb megismerése, az atipikus folyamatok felismerése, az elmaradást mutató gyermekek fejlesztési lehetőségeinek kidolgozása.  

Amíg korábban az anyanyelv-elsajátítás folyamatát vizsgáló tudományos kutatások többsége főként a kezdeti szakaszra és az iskolába lépésre fókuszált, ma már egyre több a vizsgálat a későbbi nyelvfejlődési szakaszokról is. Miben más a beszédkutató nyelvész és a logopédus megközelítésmódja? Milyen módszereket, eszközöket használnak a vizsgálataikhoz? Hogyan tudja egymás munkáját kölcsönösen segíteni a kutató és a gyakorlati szakember? A beszélgetés során a vendégek többek között ezekre a kérdésekre adnak választ. 

Beszélgetőpartnerek: Bóna Judit, habilitált egyetemi docens, az ELTE Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszéken működő gyermeknyelvi kutatócsoport vezetője, Jordanidisz Ágnes, a NILD Tanulási Terápia közép-európai képviselője, a magyar nyelvű program alkotója és oktatója, a Hátország Egyesület munkatársa, Kas Bence, egyetemi docens, az ELTE BGGYK és a Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa.

Az eseményt Bartus Dávid, az ELTE Bölcsészettudományi Kar dékánja nyitja meg, moderál Varga Zsuzsanna egyetemi tanár, az ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék vezetője.