Gólyavári Esték: A romantikus eposz narratív hálózatai

Gólyavári Esték: A romantikus eposz narratív hálózatai
11/02

2022. november 02. 18:00

ELTE BTK Gólyavár, Mária Terézia-terem (1088 Budapest, Múzeum körút 4.)

11/02

2022. november 02. 18:00 -

ELTE BTK Gólyavár, Mária Terézia-terem (1088 Budapest, Múzeum körút 4.)


A Gólyavári Esték következő részében Eisemann György, az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének egyetemi tanára tart előadást Arany János Csaba-töredékeiről.

A nyelvi közvetítés, a kommunikáció bizonyos „hálózati” tulajdonságai az epikai művek kompozíciójában is olykor látványosan érvényesülnek. Arany Jánosnak a klasszikus műfaji tradíciót újjáteremtő eposzi kísérleteiben, a Csaba-töredékekben különösen feltűnő a történelmi narratívák ilyen jellegű mediális meghatározottsága. A szóbeli és az írásbeli informativitás messzire ható kulturális különbsége nyomán bontakozik ki az alkotás romantikus tragikumfelfogása, az emberi sorsoknak és közösségeknek a végzet jegyében előtűnő távlata.

A töredékes szövegek a magyar őstörténet eseményeit olyan mitikus variánsokként dolgozzák fel, melyek egyike a múltra (eredetre), másika a jelenre (a jövő előzményére) tekint. A kettő összjátéka eredményezi ezúttal Arany művészetének katartikus, a nemzeti történelem értelmezését máig befolyásoló hatását.  

Eisemann György az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének egyetemi tanára. A Széchenyi-díjas professzor 1977-től a Bölcsészettudományi Kar oktatója, 2010-től az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola egyik programvezetője, aki tanárként, szerkesztőként jelentősen gazdagította szakterületét és a Kar működését.