Framing poetry

Framing poetry
06/22 - 06/24

2022. június 22. - 2022. június 24.

ELTE BTK Alföldy Géza-terem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/B, I. emelet)

06/22 - 06/24

2022. június 22. - 2022. június 24.

ELTE BTK Alföldy Géza-terem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/B, I. emelet)


Nemzetközi konferenciát szervez a Latin Tanszék és az Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék "Framing Poetry: The Dynamics of Inside and Outside in Ancient Poetic Texts" címmel.

A konferencia célja, hogy a „keretezés” kérdését, amely az antik művészet összefüggésében az utóbbi időben került a kutatás homlokterébe, úgy vizsgálja meg irodalmi szövegek vonatkozásában, hogy a vizsgálódást ne korlátozza a paratextualitás kérdéskörére.

A költői keretezés formái változatosak – a prózai keretbe ágyazott költői szövegektől a versek performatív keretezésén át (az előadás mint keret) a materiális szöveghordozóig mint sajátos keretig, nem is beszélve a paratextuális keretekről vagy az akrosztichonok és telesztichonok által a horizontális szövegnek biztosított vertikális keretekről –, a konferencia célja ugyanakkor, hogy ezeket egységes elméleti módszertannal, a „kint” és a „bent”, illetve a közöttük húzódó átmeneti, liminális zónák kérdésére fókuszálva tárgyalja és értelmezze.

A konferencia Az antik líra határterületei (NKFI FK 128492) című kutatási projekthez kapcsolódik, mely az ELTE Latin Tanszékének és Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékének közös kutatási projektje. A kutatás célja, hogy egyfelől feltérképezze azokat az antik műfajokat és szövegcsoportokat, amelyek bár kívül maradnak a szűken értett „líra” körén, ám mégis szorosan kapcsolódnak hozzá; másfelől értelmezések sorozatával mutasson rá a lírához való kapcsolódásuk mikéntjére. 

Program
A projektről és a konferenciáról további részleteket itt olvashat.