Folyamatosan nő az ELTE-s publikációk idézettsége

2024.06.18.
Folyamatosan nő az ELTE-s publikációk idézettsége
Tavaly az 1891 nemzetközi tudományos folyóiratcikk 63%-a az adott szakterület legrangosabb felső negyedébe, 27%-a pedig a felső 10%-ba tartozó folyóiratban jelent meg.

2023-ban az MTMT adatai szerint a karok eredményeit összeadva 1891 ELTE-affiliációval rendelkező tudományos folyóiratcikk jelent meg nem hazai kiadású szakfolyóiratban, ennek döntő része, 1194 (63,1%) a TTK-hoz köthető. A PPK 207 (10,9%), a BTK 178 (9,4%), az IK 175 (9,3%) nem hazai kiadású folyóiratban megjelent cikket jegyez az elmúlt évben. A nem hazai kiadású folyóiratokban megjelentetett cikkeket tekintve az ELTE összteljesítménye javult az elmúlt években: a 2020-ban megjelent 1734 cikk után 2021-ben 1768, 2022-ben 1877, 2023-ban pedig 1891 cikk látott napvilágot a karok kutatóitól.

A SCImago Journal & Country Rank (SJR) az Elsevier SCOPUS adatbázisára épülve megmutatja, hogy egy folyóirat az adott szakterületi rangsorban melyik negyedbe esik, az élről számított első negyed, ahol a Q a kvartilist jelöli, kapja a Q1 jelölést. Az első decilisbe, azaz a top 10%-ba tartozó folyóiratok kaphatnak D1 jelölést MTMT-ben. Az affiliáció azt jelenti, hogy a szerző a publikációban megjelöli, melyik tudományos intézményhez kapcsolódva hozta létre a kutatási eredményt.

A Q1-es publikációk száma az előző évhez képest nem változott. 2020-ban 994 Q1-es publikáció jelent meg ELTE affiliációval, 2021-ben tíz százalékkal több (1090), 2022-ben újabb tíz százalékkal több (1197), és ezt az eredményt lényegében megismételte az ELTE 1198-cal. Ugyanakkor jó hír, hogy 2022-höz képest a TTK-n és az IK-n is érdemben nőtt a Q1-es publikációk száma.

Tavaly 516 D1-es publikáció volt köthető az ELTE-hez az MTMT szerint. A megelőző évekhez képest (2020: 503 cikk, 2021: 493 cikk) ez enyhe növekedést jelent, de a 2022-es év kiugró eredményét (554) nem sikerült megismételni. A D1-es publikációk mintegy háromnegyede a TTK-hoz köthető (383), 12%-a a PPK-hoz (62).

A 2018–2022 között megjelent publikációkra 2018–2023-ban gyűlt független hivatkozások száma egyetemi szinten 128 ezer. Ennek 68,8%-át (88 ezer hivatkozást) a TTK-s oktató/kutatók publikációinak citációi adják. A PPK hozzájárulása közel 15 ezer hivatkozással 11,6%-nyi, míg a BTK részesedése 10 ezer hivatkozással 8%. A független hivatkozások száma az elmúlt években folyamatos emelkedést mutat.

„Természetesen minden tudományterületnek megvannak a maga sajátosságai, eltér, hogy milyen formában hozzák nyilvánosságra és idézik az új tudományos eredményeket, ezek egymással nehezen összevethetők – mondta el tavaly Sziklai Péter tudományos rektorhelyettes. – Ráadásul azt sem felejthetjük el, hogy a kutatói munka sokkal összetettebb, mintsem hogy a publikálásra lehetne egyszerűsíteni, ezért is veszünk részt az európai kutatásértékelési reformfolyamatban. A nagy presztízsű folyóiratokban megjelent publikációk és a rájuk érkezett hivatkozások ugyanakkor viszonylag egyszerű mérhetőségük miatt egyelőre jelentősen beszámítanak a nemzetközi felsőoktatási rangsorokba, amelyeknek jelentős szerepe van a társadalom és a döntéshozók tájékoztatásában.”

A hazai folyóiratban megjelent cikk mint publikálási forma a humán- és társadalomtudományi területen elterjedt. 2023-ban hazai lapban összesen 235 idegen nyelvű és 889 magyar nyelvű publikáció jelent meg ELTE-s kapcsolódással.

Hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelvű publikáció terén a legproduktívabb a BTK,

amely növelte is előző évi teljesítményét e területen: 2023-ban – a korábbi 435-ről – 461-re emelte publikációi számát.

A folyóiratban vagy konferenciakötetben idegen nyelven megjelenő konferenciaközlemény az IK-n kifejezetten jellemző publikálási forma: 2023-ban 106 közlemény jelent meg az IK részéről, ami a 239 ELTE affiliációval megjelenő ilyen típusú publikáció jelentős része (41,6%).

A könyvek szerzőként vagy szerkesztőként történő megjelentetése elsősorban a jogi és a humán tudományok területén jellemző, ezek száma (típusonként) száz alatti. A könyvrészlet ugyanakkor a humán és a társadalomtudományok mellett a természettudományok területén is jelen lévő publikálási forma. 2023-ban idegen nyelven 587, magyar nyelven 854 könyvfejezet jelent meg ELTE affiliációval.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2023-as publikációs tevékenységének áttekintése a Magyar Tudományos Művek Tárából származó adatok alapján történt. A 2023-as adatok a Magyar Tudományos Művek Tárából 2024. május 10-21-e között, a 2022-es adatok 2023. május 1-31. között, a 2021-es és korábbi adatok 2022. augusztus 2. és szeptember 15. között kerültek leszűrésre.

Forrás: ELTE