Fókuszban az anyanyelvünk

2021.05.09.
Fókuszban az anyanyelvünk
2021. április 21–23. között rendhagyó módon, online formában zajlott az idei Egyetemi Anyanyelvi Napok (EAN) rendezvénysorozat, amelynek házigazdája az ELTE Finnugor Tanszék volt.

A rendezvényt Bóna Judit dékánhelyettes, Farkas Tamás intézetigazgató, Pataky Csilla, Alumni Központ-vezető, valamint Bereczki András, a Finnugor Tanszék vezetőjének köszöntőbeszédei nyitották.

A délelőtti szekciókban a Finnugor Tanszék munkatársai adtak elő kutatással és oktatással kapcsolatos témákban. Simon Valéria a finn nyelvtanuláshoz fűződő nehézségekről, Pusztay János a finnugrisztika jövőjéről, Bába Laura a magyarul elérhető kortárs finn prózáról, Pomozi Péter a történeti nyelvészet őstörténeti alkalmazhatóságáról, míg Bereczki András az észt állam megszületéséről tartott előadást.

Délután került sor az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszékkel közösen szervezett programokra. A szekciót egy tudománykommunikációs vetélkedő nyitotta, melynek nyertesei a következők: Kardos Laura (I. helyezés), Tuza Benedek (II. helyezés), Móricz Petra (III. helyezés). Ezután került sor az Egypercesek a nyelvről pályázat eredményhirdetésére is. Erdei Nikolett I., Mester Anna II., míg Korcsák Veronika és Kardos Laura megosztott III. helyezést értek el.

A nap utolsó programjaként az álhírek és áltudományok témája köré épülő kerekasztal-beszélgetést hallgathattak meg az érdeklődők. A beszélgetés résztvevői Boldogkői Zsolt molekuláris biológus, virológus (SZTE ÁOK), Garamszegi László Zsolt evolúcióbiológus-ökológus (Ökológiai Kutatóközpont), Krekó Péter szociálpszichológus (ELTE PPK) és Szűts Zoltán médiakutató (EKE IK) voltak, moderátora pedig Constantinovits Milán.

A rendezvény második napján a hallgatóság mini nyelvleckék keretében ismerkedhetett meg néhány rokon nyelvünkkel.

F. Gulyás Nikolett a komi-permják, Elena Vedernikova a mezei és a hegyi mari, Virpi Masonen pedig a finn nyelv alapjait mutatta be az érdeklődőknek. A délelőtti szekcióban ezután további tudományos-ismeretterjesztő előadások hangzottak el a Finnugor Tanszék munkatársaitól. Havas Ferenc a magyar nyelv lehetséges tipológiai jegyeit, Horváth Laura pedig a tatárföldi udmurtok körében végzett terepmunkájának eredményeit mutatta be. Salánki Zsuzsa előadásának témája a finnugrisztika oktatása és az ehhez kapcsolódó kompetenciák, Balázs Renátáé pedig a finnországi irodalomtanítás volt.

A program délutáni részében a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Diákműhelyei tartottak interaktív bemutatkozást. Így megismerhettük a Finnugrisztikai, a Két- és többnyelvűségi, a Funkcionális Nyelvészeti, a Benkő Loránd Hallgatói Nyelvtörténeti, a Savaria Nyelvtudományi, a Fonetikai és Pszicholingvisztikai, az Anyanyelv-pedagógiai, az Alkalmazott Nyelvészeti és a Névtani Diákműhelyben zajló kutatásokat.

A rendezvénysorozat utolsó napja a versenyeké volt. 79. alkalommal rendezték meg az EAN legrégebbi versenyét, a Szép magyar beszéd, helyes kiejtés verseny.

A versenyt Magyar Boglárka, a BTK hallgatója nyerte meg, Szűcs Dominik, szintén BTK-s hallgató a második helyen végzett, Sagát Anna, a TÓK hallgatója pedig a harmadik helyet szerezte meg. Rajtuk kívül továbbjutott még a verseny országos döntőjébe Ambrus Gyöngy (TÓK) és Móricz Petra (BGGYK).

A délutáni szekcióban megrendezett Versmondó versenyen tizenhárom jelentkező adta elő Kányádi Sándor: Örmény sírkövek című versét, majd egy szabadon választott művet. A verseny eredménye: I. helyezett Bajusz Anna (TÓK), II. helyezett Rába Noémi (BTK), III. helyezett: Lehoczki-Lénárd Valentina (PPK), Kardos Laura (SEK) pedig elnyerte a zsűri különdíját. Az I-II. helyezett részt vesz a Károli Gáspár Református Egyetem által megrendezésre kerülő Országos Kányádi Sándor Versmondó versenyen.

Gratulálunk minden díjazottnak! A rendezvényről készült felvételeket az Egyetemi Anyanyelvi Napok 2021 Teams-csoportban lehet megtekinteni.

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából meghirdetett Nemzeti Tehetség Program keretében, a hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatására kiírt pályázat segítségével, az NTP-HHTDK-20-0049 számú projekt keretében valósult meg.