Fókuszban a tulajdonnevek

Fókuszban a tulajdonnevek
09/25

2019. szeptember 25.

1088 Budapest, Múzeum körút. 4/A, alagsor -150

09/25

2019. szeptember 25. -

1088 Budapest, Múzeum körút. 4/A, alagsor -150


Idén a tulajdonnevek tudományos és laikus alkalmazásaira fókuszál a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Magyar Nyelvtudományi Társaság által közösen szervezett szakmai szimpózium. Az esemény a nemzetközi viszonylatban is egyedinek számító "Alkalmazott Névkutatás" című konferenciasorozat része.

Az idei konferencia két fő területre helyezi a hangsúlyt: a tulajdonnevek számítógépes feldolgozására, valamint a nevek laikus (újra)értelmezésére, ideológiai felhasználására. A szimpózium második része a Történeti magyar családnévatlasz című digitális névtani projektet mutatja be, külön figyelmet fordítva annak tudományos és közoktatásbeli multidiszciplináris hasznosíthatóságára.'

Szervezőbizottság: Bölcskei Andrea, Farkas Tamás, N. Fodor János és Slíz Mariann

Információk: www.kre.hu/nyelveszet, https://www.facebook.com/nyelvtori/

A konferencia programja pdf-ben

2019. szeptember 25. • 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, alagsor -150

13.00–13.10 Megnyitó: Juhász Dezső                       

Tulajdonnevek laikus és tudományos megközelítésben • elnök: Slíz Mariann

13.10–13.30 Imreh Réka: A nem tudományos névfejtések alkalmazott vetületei

13.30–13.50 Farkas Tamás: Történelemkonstruálás – névkonstruálás. A honfoglalás korának személynevei és az utókor

13.50–14.10 Rihmer Zoltán: Az egyházi személynevek használatának kérdései

14.10–14.30 Vincze Veronika: Tulajdonnevek a természetesnyelv-feldolgozásban

14.30–14.50 Hozzászólások, vita

14.50–15.20 Szünet

A Történeti magyar családnévatlasz programja és eredményei • elnök: Bárth M. János

15.20–15.50 N. Fodor János: Geolingvisztikai módszerek a történeti személynévkutatásban. A TMCsA. kutatási program céljai és eredményei

15.50–16.10 Németh Dániel: A Történeti magyar családnévatlasz mint az egyes régiók történeti kutatásának komplex forrása

16.10–16.25 Hauber Kitti: http://csaladnevatlasz.hu/ honlap és a háttérszoftver bemutatása

16.25–16.40 F. Láncz Éva: Névföldrajzi térképlapok felhasználási lehetőségei a középiskolai magyar nyelv oktatásában

16.40–16.55 Balogh Ábel: Névföldrajzi térképlapok felhasználási lehetőségei a középiskolai történelem oktatásában

16.55–17.15 Hozzászólások, vita

17.15–17.25 Zárszó: Farkas Tamás