Fókuszban a numizmatika

Fókuszban a numizmatika
06/12

2019. június 12. 16:00

Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára (Budapest, VIII. kerület, Múzeum körút 6–8., I. em. 115–117.)

06/12

2019. június 12. 16:00 -

Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára (Budapest, VIII. kerület, Múzeum körút 6–8., I. em. 115–117.)


A Történelem Segédtudományai Tanszék eseményén a 2018-as, I. Fiatal Numizmaták Konferenciáján elhangzott tanulmányokból összeállított kötetet mutatják be. A kötetet Gyöngyössy Márton régész, egyetemi docens szerkesztette, és Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár ismerteti. 

A Fiatal Numizmaták Konferenciája (FNK) a rokontudományok hasonló rendezvényeinek mintájára, a fiatal kutatók számára kíván évről-évre lehetőséget biztosítani kutatási eredményeik bemutatására. A numizmatika helyzete hazánkban azért különleges, mert e nemes történeti segédtudománnyal foglalkozó fiatalok egyelőre történeti, régészeti, művészettörténeti, esetleg interdiszciplináris konferenciákon adhatnak elő. Ezeken a fórumokon viszont sokszor nem kapnak szakmai segítséget, igazi kritikát, hiszen a megjelentek többsége csupán érintőlegesen foglalkozik numizmatikával.

Az FNK célja egyrészt tematikus megnyilatkozási felületet nyújtani a pályájuk elején járó kutatóknak, másrészt elősegíteni az ígéretes tehetségek szakmai fejlődését. Célja továbbá az is, hogy a legújabb kutatási eredmények minél szélesebb körben váljanak ismertté és alkalmazottá. Az FNK előadója lehet bármely bölcsész, aki tudományosan megalapozott numizmatikai kutatásokkal foglalkozik, elvégezte legalább az alapképzést (BA), vagy hat félévet sikeresen abszolvált a tanárszakos képzésben, és a konferencia időpontjáig a 40. életévét még nem töltötte be (tudományosan indokolt esetben ezen szabályoktól eltérünk).

Az FNK első, egynapos konferenciájának 2018. október 11-én az ELTE Bölcsészettudományi Kara adott otthont, a Történelem Segédtudományai Tanszék szervezésében. A helyszínválasztás azért volt különösen indokolt és szimbolikus, mert 1777-ben ezen a karon jött létre a honi numizmatika első tudományos műhelye. A konferencia megszervezése a hagyományteremtést is szolgálja: a szervezők szeretnék elérni, hogy az elkövetkező években – újabb és újabb helyszíneken megrendezve – a magyar numizmatika kiemelkedő jelentőségű fórumává váljon. Terveik szerint páros években az ELTE, páratlan években egy-egy, jelentősebb numizmatikai gyűjteménnyel rendelkező vidéki múzeum lesz a házigazda. 2019-ben: Nyíregyháza, Jósa András Múzeum.

A konferencián négy szekcióban végül 17 előadás hangzott el (Justus Düren betegsége miatt nem tudott Budapestre utazni), a konferencia ebédszünetében a folyosón poszterekből kamarakiállítást nyitottunk „Numizmatika a régészet jelenéből. Műszeres leletfelderítéssel a tudomány szolgálatában” címmel. A konferenciára közel 80 szakmai regisztráció érkezett, de a résztvevők létszáma bőven meghaladta a százat is, mert számos érdeklődő ült be egy-egy előadás erejéig meghallgatni a számára érdekes témát/témákat.

A kötet bécsi, krakkói, budapesti, szegedi, suceavai, Veliko Tarnovo-i (Bulgária) illetőségű szerzői tágabban vett kelet-közép európai régiónk fiatal numizmata generációját képviselik. Konferencia-előadásaikból készült tanulmányaikban saját, az ókori, középkori és újkori pénztörténet speciális részterületein folytatott kutatásaikat mutatják be. A tág történelmi és tematikus merítésnek köszönhetően a kötet izgalmas utazásra kalauzolja az olvasót Magyarország, illetve szűkebb-tágabb földrajzi környezete változatos korszakaiba és vidékeire, méltán tartva számot nemcsak a történészszakma, hanem az érdeklődő nagyközönség figyelmére is.

A konferencia és a tanulmánykötet az Emberi Erőforrások Minisztériuma / NKA Miniszteri Kerete és a Miniszterelnökség anyagi támogatásának köszönhetően valósult meg, a konferenciát szakmailag támogatta: Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Numizmatikai Társulat.

A kiadvány pdf-ben

Forrás: eltereader.hu