Fókuszban a középkor

2019.12.11.
Fókuszban a középkor
December 9-én délután megtelt a Szekfű Gyula Könyvtár olvasóterme a Történeti Intézet Középkori Történeti Tanszéke, illetve a Középkori Magyar Történeti és Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Doktori Programjának Fókuszban a középkor címmel szervezett évzáró könyvbemutatója alkalmából.

Az eseményen nagyrészt olyan újabb középkortörténeti témájú művek bemutatására került sor, amelyekben szerzőként közreműködtek a Középkori Történeti Tanszék, az érintett doktori programok oktatói és az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport munkatársai is. Nagy Balázs megnyitója után Skorka Renáta (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet) mutatta be az MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport Mindenki vágyik a tudásra, de az árát senki sem akarja megadni - Az oktatás financiális háttere a középkorban és a kora újkorban című kötetét, amelyet a Martin Opitz Kiadó jelentetett meg.

Szintén az Egyetemtörténeti Kutatócsoport munkatársai, Haraszti Szabó Péter és Kelényi Borbála szerkesztették a Magyarországi diákok francia, angol, itáliai és német egyetemeken a középkorban 1100-1526. című könyvet, amelyről Kiss Farkas Gábor, az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék tanszékvezetője beszélt.

A Debreceni Egyetemen működő MTA-DE Lendület „Magyarország a középkori Európában” kutatócsoport kiadványa a Hunyadi Mátyás és kora című tanulmánykötet, amely a 2018-ban Debrecenben, Mátyás trónra lépésének 560. évfordulójának alkalmából tartott konferencia tanulmányain alapul. A kötetet Pálosfalvi Tamás (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet) mutatta be.

Klaniczay Gábornak, a Középkori Történeti Tanszék címzetes egyetemi tanárának az olasz nyelvű tanulmányait tartalmazza a Santità, miracoli, osservanze nel medioevo: L’Ungheria nel contesto europeo című kötet, amely 2019-ben Spoletóban jelent meg. A kötetet és a szerző munkásságát Falvay Dávid, az Olasz Tanszék tanszékvezető docense ismertette.

A könyvbemutatók sorában következőként Lakatos Bálint beszélt Szende Katalin (Közép-európai Egyetem, Középkortudományi Tanszék) 2018-ban a Brepols Kiadónál megjelent Trust, Authority, and the Written Word in the Royal Towns of Medieval Hungary című monográfiájáról.

Ezt követően Nagy Balázs röviden bemutatta a Közép-európai Egyetem Középkortudományi Tanszéke és a „Magyarország a középkori Európában” kutatócsoport közös kötetét, amely a CEU Press gondozásában jelent meg. A Középkori Történeti Tanszék és a CEU 2018-ban elhunyt tanára, Sághy Marianne és Robert Ousterhout társszerkesztésében megjelent Piroska and the Pantokrator: Dynastic Memory, Healing and Salvation in Komnenian Constantinople című angol nyelvű tanulmánykötet Szent László lányának, a bizánci császárnévá lett Piroska (Priszka) alakját és korát mutatja be.

Az esemény zárásaként Nagy Balázs visszatekintett a Történeti Intézetben zajló mesterképzés középkori specializációjának tízéves történetére. Az első évfolyam 2009-ben kezdte a tanulmányait, majd azóta több mint ötvenen iratkoztak be erre a képzésre. A végzettek közül kilencen már megszerezték a doktori fokozatot, vagy várhatóan 2019 végéig megvédik a doktori disszertációjukat. Rajtuk kívül összesen 18 volt középkoros mesterszakos hallgató folytat jelenleg is doktori tanulmányokat, így elmondható, hogy az ELTE középkori specializációjú mesterképzése az ország vezető középkortudományi képzési helyévé vált.