Fókuszban a HistoGenes

Fókuszban a HistoGenes
09/29

2021. szeptember 29. 13:45 - 15:00

ELTE Régészettudományi Intézet Könyvtára (1088 Budapest, Múzeum körút 4/B)

09/29

2021. szeptember 29. 13:45 - 15:00

ELTE Régészettudományi Intézet Könyvtára (1088 Budapest, Múzeum körút 4/B)


Patrick Geary tart vendégelőadást a Bölcsészettudományi Karon.

Az ELTE Régészettudományi Intézete a HistoGenes ERC SynGrant projekthez kapcsolódva a 2021/22 tanév őszi szemeszterében munkaszemináriumot indított. Ennek keretében Patrick Geary, a program egyik irányítója (PI) vezeti az október 29-i szemináriumot, amely a projekt céljairól, jelenlegi állásáról és aktuális feladatairól szól.

Patrick Geary az Institut for Advanced Study (Princeton, NJ) professor emeritusa, a kora középkor történetének kutatója, a kora középkori történeti genetikai kutatások egyik elindítója.

Az Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400-900 AD. HistoGenes projekt történészek, régészek, antropológusok és genetikusok részvételével vizsgálja a Kárpát-medence 5-9. századi népességtörténetét. A hagyományos régészeti-történeti megközelítésen túl, a kutatási program a legújabb természettudományos módszerek (paleogenomika, izotópkémia) intenzív alkalmazásával olyan kérdésekre keres választ, amelyek eddig kívül estek e tudományok hatáskörén. A hosszú távú népességtörténeti folyamatokra figyelve különös hangsúlyt fektetnek a migráció hatásának, a helyiek és a bevándorlók együttélésének vizsgálatára, a közösségek (család, falu) szerveződésének megismerésére. A projekt keretében lehetőség nyílik a társadalmi hierarchia biológiai hátterének, a rokonsági viszonyok közösségszervező szerepének, a táplálkozás és az életmód kutatására.

Cikkünk a témában
A projekt weboldala