Fluencia és diszfluencia a beszédben

Fluencia és diszfluencia a beszédben
02/01

2023. február 01.

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 39.)

02/01

2023. február 01. -

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 39.)


Szakmai konferenciát szervez az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszéke.

A tanácskozásra a beszéd fluenciájával vagy a beszédfolyamatosság zavaraival foglalkozó oktatók, kutatók, doktoranduszok, hallgatók és gyakorlati szakemberek jelentkezését várják.

A konferencia főbb témakörei:

 • a beszéd folyamatossága fonetikai és pszicholingvisztikai szempontból (tempó, szünetek, megakadások),
 • megakadások és önjavítások a beszédben,
 • fluencia és diszfluencia tipikus és atipikus beszédben,
 • különböző beszédtípusok fluenciája,
 • fluencia az L1-ben és az L2-ben,
 • életkori sajátosságok és a beszéd folyamatossága,
 • egyes megakadástípusok elemzése,
 • diskurzusjelölők és megakadások,
 • új kutatási eredmények a beszédfolyamatossági zavarok (dadogás és hadarás) leírásában,
 • új módszerek a beszédfolyamatossági zavarok terápiájában,
 • szerzett beszédfolyamatossági zavarok.

A konferenciára a fluenciakonferencia@gmail.com címen lehet jelentkezni a választott témakör megadásával és egy legfeljebb 10 soros absztrakttal. Kérjük, az ímélben adják meg affiliációjukat is. Egyéb kérdéseiket is a fluenciakonferencia@gmail.com vagy a bona.judit@btk.elte.hu címen várjuk.

A jelentkezés határideje: 2022. október 31.

A jelentkezések elfogadásáról 2022. december 15-ig értesítik a résztvevőket. A konferencia végleges programját 2022. december 31-ig teszik közzé. A konferencián nincs részvételi díj.