Ferdített közmondások

2022.02.08.
Ferdített közmondások
Anti-Proverbs in Five Languages: Structural Features and Humor Devices címmel jelent meg Barta Péter és társszerzői legújabb kötete.

Barta Péter rendszeresen publikál a közmondások témájában, 2018-ban jelent meg A közmondásferdítések ma című, szintén társszerzőkkel írt monográfiája.

Most megjelent könyve az angol, német, francia, orosz és magyar antiproverbiumok első összehasonlító monográfiája angol nyelven. A bevezető fejezet áttekinti a közmondásokkal és a ferdített közmondásokkal foglalkozó nemzetközi szakirodalmat. Tárgyalja az újszerű közmondások gyakori előfordulását, és bemutatja, hogy mely hagyományos közmondások a legalkalmasabbak a változtatásra. A további fejezetek két nagy részre tagolódnak. Az első a ferdítéshez használt változtatások (felszíni szerkezet, morfológia, fonológia) formai jellemzőit tárgyalja, és kiemeli a ferdítés általános vonásait. A második rész az antiproverbiumok funkcionális jellemzőit (verbális humor, stilisztika, retorika) vizsgálja, és osztályozza a humor típusait. 

A szerzők szerint a közmondások egyáltalán nem megkövesedett szövegek, hanem alkalmazkodnak a változó időkhöz és értékekhez. A ferdített közmondások tekinthetők a hagyományos közmondások változatainak, ám új közmondásokká is válhatnak, amelyek modernebb világnézetet tükröznek. A ferdített közmondások műfaja egyre népszerűbb, különösen a tömegmédiának és az internetnek köszönhetően.

Barta Péter az ELTE Nyelvi Közvetítés Intézetének vezetője, fő kutatási területei a parömiológia, a humor, a szintaxis és a morfológia.