Felelős nyelvészet

2023.11.29.
Felelős nyelvészet
Másodjára rendezte meg az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék és a Magyar Nyelvtudományi Tásaság az interkulturális nyelvészet doktori program és az alkalmazott nyelvészet doktori program oktatóival és doktoranduszaival közösen a "Felelős nyelvészet/Socially Responsible Linguistics" alkalmazott nyelvészeti konferenciát. A konferencián angol és magyar nyelvű szekciókban hazai és külföldi kutatók vettek részt.

A konferencia célja az volt, hogy az alkalmazott nyelvészet fogalmát tágan értelmezve olyan kutatásokat mutasson be, amelyek fennálló nyelvhasználati/nyelvi/kommunikációs társadalmi problémákat elemeznek, és arra reális megoldást javasolnak nyelvészeti eszközökkel, interdiszciplináris megközelítésben. A konferencián mintegy 70 előadás hangzott el. A három meghívott plenáris előadó Alastair Henry, a Lund University professzora, Laki László János, a Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa és Ivana Didirkova, az Université Paris 8 docense voltak.

A plenáris előadások sokszínűsége jól tükrözte a konferencia interdiszliplináris jellegét, hiszen az előadások is számos területet fedtek le a nyelvpedagógiától a nyelvészetig. Alaistar Henry egy svédországi felnőtt migránsokkal végzett kutatási projektet mutatott be, amelyben a résztvevők mindennapi idegen nyelvi kommunikációs szokásait, hajlandóságát, tapasztalatait vizsgálták meg. Ivana Didirkova előadása a klinikai nyelvészet rejtelmeibe, módszereibe engedett bepillantást a dadogással kapcsolatos artikulációs és akusztikai kutatásai bemutatása révén. Laki László pedig a gépi fordítás történetét tekintette át a korai statisztikai és szabályalapú rendszerek kezdeti kihívásaitól kezdve a mai GPT modellek működéséig.

A szekcióelőadások is igen változatosak voltak mind a témájukat, mind a módszertanukat tekintve. A konferencián előadások hangzottak el a kommunikációkutatás (manipulatív nyelvhasználat, orvos-beteg kommunikáció, tanár-diák kommunikáció), anyanyelv-pedagógia, igazságügyi területek, gazdaság, egészségügy, tolmácsolás, nyelvoktatás, kisebbségi nyelvhasználat, nyelvi tanácsadás, nyelvtechnológia stb. témakörében.

A szervezők bíznak abban, hogy a 2021-ben útjára indított konferenciasorozat sikere tovább folytatódik, és 2025-ben hasonlóan sok jó előadóval és színvonalas előadásokkal rendezhetik meg a 3. konferenciát.

A konferencia weboldala
A konferencia programja