'És megvan a maga ideje annak is, amikor átadjuk a stafétát.'

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2015. június 25-én emlékezett arra, hogy az Egyetem 235 évvel ezelőtt költözött hivatalosan Nagyszombatból Budára. A Budai Királyi Egyetem új székhelyét 1780. június 25-én avatta fel gróf Pálffy Károly alkancellár a Budavári Királyi Palotában. (Az intézményt nemsokára, 1784-ben a Duna túlsó partjára, Pestre költöztették.) 

A kora délutáni órákban a Bölcsészettudományi Kar leköszönő és új dékánja, Dezső Tamás és Borhy László, illetve a Kar oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese a költözés tiszteletére 1977-ben állított emléktáblánál elhelyezett koszorúval emlékeztek az Egyetemünk életében történt jelentős változásra.

A délután további részében a Bölcsészettudományi Kar adott otthont az ünneplő közönségnek. Az ünnepségen résztvevőket Mezey Barna rektor köszöntötte, a rendezvényen beszédet mondott Dezső Tamás, a Bölcsészettudományi Kar leköszönő dékánja és Borhy László, a Bölcsészettudományi Kar új dékánja. Közreműködött a BTK Zenei Tanszék Pro Musica Vegyeskara, vezényelt Boruzs Barbara.

Mezey Barna hangsúlyozta, az 1780-as év korszakváltást jelent Egyetemünk életében. Az Egyetem alapítását követően a Budára költözéssel teljesedett ki az egyetemalapító Pázmány Péter elképzelése, amely szerint az ekkorra három fakultással működő intézmény az „ország kulturális fővárosában” kapott végleges elhelyezést. A rektor elmondta, a mai nappal új szakasz indul Egyetemünk és a bölcsészkar életében, hiszen Dezső Tamás dékán közel tíz év után adja át a dékáni láncot Borhy László megválasztott dékánnak. Mezey az Egyetem vezetése nevében köszönetet mondott a leköszönő dékánnak, aki szilárdan helytállva, mindvégig átgondoltan vezette az ország egyik legkiválóbb karát. Rektor úr a Tripartium egy példányával ajándékozta meg Dezső Tamást. 

Dezső Tamás köszönetet mondott kollégáinak, vezetőtársainak és családjának, valamint örömét fejezte ki, hogy barátjának, Borhy Lászlónak adhatja át a stafétát. „Vallom, hogy a mai magyar felsőoktatásban az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb megtiszteltetés az, hogy valaki a 380 éves Eötvös Loránd Tudományegyetem 380 éves Bölcsészkarának ezt az egyedülálló közösségét dékánként szolgálhatja. Hálát adok Istennek, hogy ez nekem osztályrészemül juthatott. Óriási megtiszteltetés volt az első sorban harcolni!” A dékán úr beszédét felállva tapsolta meg a Kar és az egyetem közössége. 

A dékáni lánc átadását követően a Kar 205. dékánjaként köszöntötte Borhy László az ünnepség résztvevőit. Kiemelte, a közösség, a tudományos kutatás és a nemzetközi kapcsolatok hármasával középpontban folytatja a dékáni munkát. „Célom, célunk nem kevesebb annál, minthogy hallgatóink találják meg örömüket a tanulásban, a közösségi létben, oktatóink leljék örömüket az oktatásban, kutatómunkájukban, a hallgatók tehetségének gondozásában, a Kar minden dolgozója találja meg számítását munkájában.”

 A Nagyszombati himnuszt követően állófogadás zárta az ünnepséget. 

Az új dékánt július 1-től Boros Gábor egyetemi tanár tudományos dékánhelyettesként, Borsodi Csaba habilitált egyetemi docens általános dékánhelyettesként, Hamar Imre egyetemi tanár nemzetközi ügyek dékánhelyetteseként és Horváth Krisztina habilitált egyetemi docens oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyetteseként segíti majd.


Dezső Tamás leköszönő beszéde
Borhy László inaugurációs beszéde

A képen balról jobbra: Borhy László, Horváth Krisztina, Dezső Tamás

A képen balról jobbra: Borhy László, Mezey Barna, Dezső Tamás


2015.06.29.