Erdély fejedelmei

2023.08.16.
Erdély fejedelmei
"Erdély fejedelmei" címmel jelent meg Oborni Teréz új könyve, amely tudományos igénnyel, ismeretterjesztő formában mutatja be a fejedelemség 120 évének uralkodóit.

A Történelem Segédtudományai Tanszék habilitált egyetemi docensének kötete gazdag képanyaggal mutatja be a 16-17. században – Erdély önálló államiságának kezdetétől annak megszűnéséig terjedően  uralkodó fejedelmek életpályáját.

A szerző különös hangsúlyt fektetett arra, hogy az egyes személyek sorsáról fellelhető korabeli források közül a legizgalmasabbakat kiválogatva, ezek révén még közelebbről láttassa az Olvasókkal a "másik magyar haza", az Erdélyi Fejedelemség szorított helyzetét, a fejedelmek küzdelmes életét, a vállaikra nehezedő országos súlyokat és emberi vívódásaikat egyaránt.

A könyv az Iskola Alapítvány és a Magyar Nemzeti Levéltár által 2020-ban kiadott Erdély – 1000 év öröksége című kötetnek mintegy folytatásaként tekinthető, hiszen az ezer év történetéből a fejedelmek egyéni életútjain keresztül olyan közel másfél évszázadot mutat be részletesen, amely a hajdani keleti országrésznek és az egész magyarságnak, a sorscsapások ellenére is egyik legfényesebb korszaka volt.

Forrás: Líra