Első év // műhely-konferencia

Első év // műhely-konferencia
07/03

2019. július 03. 11:00 - 16:00

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, III. emelet, 320-as terem

07/03

2019. július 03. 11:00 - 16:00

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, III. emelet, 320-as terem


A Nyelvtudományi Doktori Iskola magyar nyelvészet doktori programjának a képzési szakasz első évét záró doktoranduszai beszámolót tartanak 20-20 percben a disszertációs témájukról, a kutatás jelenlegi állásáról és a terveikről. Az előadásokat 20-30 perces eszmecsere követi, amelynek célja a kutatás támogatása, az, hogy a hallgatók inspirációt meríthessenek a munka folytatásához.

Program

11:00 Szabó Gergely: Többnyelvűség és mobilitás vizsgálata katalóniai magyarok körében

12:00 Bátori Gyopárka: Az alkalmazott nyelvtörténet lehetséges funkcionális nyelvelméleti hátteréről Anonymus helynevei kapcsán

13:00 Varga-Sebestyén Eszter: Fogalmi integráció egy funkcionális pedagógiai nyelvtan koncepciójában; A funkcionális-kognitív anyanyelvpedagógia mérési és értékelési eljárásai

14:00 Kocsis Ágnes: A pedagógiai nyelvtan mint komplex hálózat 

15:00 Szlávich Eszter: A kétigés konstrukciók funkcionális kognitív elemzése

 

A műhely-konferencia nyilvános, de regisztrációköteles.

Kérjük, hogy a kugler.nora@btk.elte.hu címen e-mail küldésével regisztráljanak, a tárgy mezőbe ezt írva: Első év 2019.