Elhunyt Tőkéczki László

2018.01.10.
Elhunyt Tőkéczki László
Életének 67. évében, 2018. január 8-án elhunyt Tőkéczki László habilitált egyetemi docens, Széchenyi-díjas történész, az ELTE BTK Történeti Intézete Művelődéstörténeti Tanszékének korábbi vezetője.

Tőkéczki László 1951-ben született Szikszón. 1970–1972 között a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, 1972–1975 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán tanult, és történelem-német szakos tanári oklevelet szerzett. Miután három évig gimnáziumban tanított történelmet, 1978-ban az MTA Pedagógiai Kutatócsoportjához került, ahol elsősorban sajtótörténettel foglalkozott. 1981-ben a csoport az ELTE szervezeti egysége lett, így tagjai bekapcsolódtak az egyetemi oktatásba. 1985-től a Pedagógia Tanszéken, 1989-tól pedig – immár docensként – a Művelődéstörténeti Tanszéken tanított, melynek 2007–2016 között tanszékvezetői posztját is betöltötte. 1987-ben a történelemtudomány kandidátusa tudományos fokozatot szerzett, 2005-ben pedig sikerrel habilitált. Az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskolájának öt hallgatója az ő témavezetésével szerzett PhD fokozatot. Teljes jogú külső tagja volt a Károli Gáspár Református Egyetem Doktori Tanácsának.

Kutatási területe a modern kori, főképp magyarországi sajtó-, eszme- és neveléstörténet, továbbá a protestáns egyház története. Sokat foglalkozott Tisza István, Prohászka Lajos, Vázsonyi Vilmos munkásságával. Számos szakkönyvet írt és szerkesztett, továbbá rendszeresen szerepelt történelmi tárgyú, ismeretterjesztő  filmekben, rádió- és televíziós műsorokban.

Közéleti érdeklődése következtében publicistaként és történész szakértőként aktív szereplője lett az utóbbi három évtized hazai nyilvánosságának. 1991-től a Hitel folyóirat egyik szerkesztője, 1994-től a Valóság főszerkesztője. Tagja volt a Duna TV alapító kuratóriumának, 1999-től a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kuratóriumának, továbbá alelnöke a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak. Bekapcsolódott az egyházi közéletbe is: részt vett a Protestáns Közművelődési Egyesület megalapításában, a Protestáns Szemle újraindításában. A Dunamelléki Református Egyházkerület 2002-ben világi főjegyzőjének, 2009-ben pedig világi főgondnokának választotta.

Tőkéczki László tudományos, szakmai és oktatói munkássága magas színvonalú elismerésben részesült: 2014-ben megkapta a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést, 2017-ben pedig Széchenyi-díjjal tüntették ki.

Tanítványai, diákjai közvetlen, inspiráló, készséges és jószívű tanárként emlékeznek rá, kollégái pedig a jó kedélyű, a másik meggyőződését minden körülmények között tiszteletben tartó értelmiségit, a hitvallásos közéleti férfiút, a nagyvonalú vezetőt tisztelték benne.

Az elte.hu interjúja Tőkéczki Lászlóval.