Elhunyt Szabó B. István

2022.09.06.
Elhunyt Szabó B. István
Életének nyolcvanegyedik évében elhunyt Szabó B. István irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, az ELTE Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének nyugalmazott docense, az intézet 2004-2006 közötti igazgatója. N. Pál József nekrológja.

Szatmárnémetiben született 1942. június 2-án, felsőfokú tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karán végezte 1960-1965 között. 1965-től 1975-ig az MTA Irodalomtörténeti majd Irodalomtudományi Intézetének munkatársa (1971 és 1975 között másodállásban), az irodalomtudomány megújításáért fontos szerepet betöltő Kritika olvasószerkesztője (1966-1968), majd az Új Írás rovatvezetője (1968-1971). Gáll István íróval az 1971-ben almanachként indult Mozgó Világ első felelős szerkesztője volt. 1971 és 1975 között az MSZMP Központi Bizottságának munkatársaként az irodalom, a film és a könyvkiadás irányításában dolgozott. 1975-től 1983-ig a változó nevű Kulturális Minisztérium filmfőigazgatója volt, majd a Hungarofilm Vállalat igazgatója 1989-ig. Főleg a XX. századi magyar irodalom realista hagyományai megújításának volt a szorgalmazója, s különösen az irodalom és a film kapcsolata érdekelte.

1983-tól Király István kezdeményezésére az ELTE Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének óraadó tanára volt, szemináriumokat vezetett, filmtörténeti előadásokat tartott. 1992-tól főállású egyetemi adjunktus, 1997-től docens, PHD fokozatot 1996-ban szerzett, 2003-ban habilitált. Több intézeti kiadvány szerkesztésében vett részt (A Magvető nyomában; Feltáratlan értékek a magyar irodalomban; Arany János-előadások 1-4.; Értés-megértés, Kenyeres Zoltán Emlékkönyv; Költőnk és kora stb.), Örkény Istvánról írt monográfiája 1997-ben jelent meg, de legnagyobb odaadással az Alkalmazott Irodalomtudományi Szakcsoport létrehozásán dolgozott, amit 2004-től ő vezetett. Az irodalom és a film, az irodalom és a televízió, a rádió, a sajtó kapcsolata érdekelte, amíg tehette számos külső előadót, szakembert nyert meg a feladatnak. 2004 és 2006 között az Intézet igazgatói tisztét is ellátta. Remek szervező volt, jó előadó és nagyon szeretett tanítani. Nyugdíjazása után is – amíg egészsége engedte – szívesen tartott órákat. Most elment, csendesen. Emlékét megőrizzük!