Elhunyt Öveges Enikő

2022.12.01.
Elhunyt Öveges Enikő
Az ELTE Angol-Amerikai Intézet vezetősége mély fájdalommal tudatja a tanárkollégákkal, munkatársakkal és hallgatókkal, hogy Öveges Enikő habilitált egyetemi docens, az Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék vezetője 2022. november 29-én méltósággal viselt, hosszú betegség után elhunyt. Végső búcsúztatása december 15-én 12:45-kor lesz a Farkasréti temetőben. Öveges Enikőt az ELTE saját halottjának tekinti.

Öveges Enikő a nyelvoktatás-politika és a nyelvi tervezés egyik legismertebb elméleti és gyakorlati szakembere volt hazánkban. Pályája elején főiskolai mentortanárként és középiskolai nyelvtanárként, szakvezető tanárként dolgozott, részt vett az angol nyelvi érettségik kidolgozásában, majd 2003-tól egy évtizeden át minisztériumi feladatokat látott el a közoktatás-fejlesztés területén. Az ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén 2014-től tanársegéd, 2017-től adjunktus, majd 2020-tól habilitált docens és tanszékvezető volt. Számtalan tudományos és oktatásszervezési munkája közül kiemelendő, hogy kutatásvezetőként ő irányította „Az idegennyelv-oktatás hatékonysága és keretei a köznevelésben” című felmérést az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal megbízásából, valamint témavezetőként részt vett a Nemzeti Alaptanterv átdolgozását végző bizottság munkájában. A Világ-Nyelv pályázati program Tanácsadó Bizottságának elnökeként nagyban elősegítette a program sikeres kidolgozását, koordinálását és értékelését, és az ő erőfeszítéseinek is köszönhető a középiskolai nyelvielőkészítő évfolyam bevezetése. Tevékenyen hozzájárult a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület munkájához és nemzetközileg is elismert szakemberként ő képviselte Magyarországot az Európai Iskolák igazgatótanácsában, valamint a grazi European Centre for Modern Languages idegen nyelvi mérés-értékelés projektjének (RELANG) magyarországi koordinálását is ő látta el. 2018 és 2020 között ő volt a „Nyelvoktatással a boldogulásért” című EFOP pályázati program szakmai vezetője.

Középiskolai, nyelviskolai és egyetemi oktatóként méltán vívta ki tanítványainak és kollégáinak tiszteletét és megbecsülését. Tanszékvezetőként arra törekedett, hogy kollégáival közösen minél magasabb színvonalú teljesítményt nyújtsanak mind az oktatás, mind a kutatás terén. Kifogyhatatlan energiája és lelkesedése, optimista életszemlélete magával ragadta és segítette mindazokat a szerencséseket, akik vele dolgozhattak.

Saját szavai hűen tükrözik sokszínű és lenyűgöző egyéniségét:

„Mindig is életcélomnak tekintettem, hogy hasznos és valódi tudást adjak át tanítványaimnak, nem hiába vagyok az Öveges tanárdinasztia tagja.
Főállásban az ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének oktatójaként dolgozom, emellett két évtizede vezetek oktatáspolitikai kutatásokat és veszek részt nyelvoktatással kapcsolatos fejlesztésekben.

Hiszem, hogy mindenki saját egyéni igényei szerint kell hogy tanuljon angolul, és hogy szinte bármilyen témában el lehet merülni idegen nyelven, akkor is, ha még nem olyan magas szintű a nyelvtudás. Hiszek a figyelmet felkeltő és fenntartó foglalkozásokban, a 21. századi technikák alkalmazásában és mindenekelőtt a jó tanárok erejében.”

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett és tisztelt kollégánktól. Emlékét megőrizzük.