Elhunyt Benedek Gábor

2020.09.07.
Elhunyt Benedek Gábor
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Benedek Gábor, a Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék ny. egyetemi docense 2020. szeptember 3-án, életének 66. évében elhunyt.

Benedek Gábor 1955. február 11-én született Budapesten. A középiskolát a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumban végezte, egyetemi tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karán folytatta – két félévet a prágai Károly Egyetemen töltve – történelem-cseh szakon. 1979-ben diplomázott, majd dolgozott szabadfoglalkozású fordítóként, az Országos Levéltárban, a TMB továbbképzési ösztöndíjasaként és a BKE Közép- és Kelet-Európai Kutatási Központjának munkatársaként. 1989-ben szerzett egyetemi doktorátust, 1998-ban kandidátusi fokozatot. Alapító tagja a Hajnal István Körnek, amelyben titkári, majd alelnöki funkciót is ellátott, s szerkesztette a Kör Hírlevelét.

Benedek Gábor 1989 óta dolgozott az ELTE BTK Történeti Intézetének Kelet-Európa Története Tanszékén (ma Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Rusziszikai Tanszék), 2006 óta egyetemi docensként. Publikációinak, kutató- és oktatómunkájának, doktori témavezetéseinek  középpontjában két témakör állt: a Habsburg Monarchia 19. századi társadalomtörténete és Csehország, illetve Csehszlovákia története. Munkásságának kiemelkedő részét képezték a 19. századi cseh nacionalizmus vizsgálata, valamint a neoabszolutizmus és a dualizmus korszakának magyar minisztériumi tisztviselőiről folytatott prozopográfiai kutatásai.

Benedek Gábor személyében kiváló tanárt, kollégát és jeles társadalomtörténészt vesztettünk. Emlékét tisztelettel megőrizzük.