Együttműködési megállapodás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral

2015. augusztus 27-én szakmai együttműködési megállapodást írt alá dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) főigazgatója és dr. Kiszl Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetének (ELTE BTK KITI) intézetigazgatója.

Az együttműködés célja a FSZEK közkönyvtári és szakkönyvtári tevékenységének, azaz a könyvtárosképzésben tanultak alkalmazásának a gyakorlatban történő bemutatása, valamint az ELTE BTK KITI hallgatói tapasztalatszerzésének és munkaerőpiaci bekapcsolódásának elősegítése, s egyben szakmai utánpótlás biztosítása a FSZEK számára. A megállapodás számos részterületre, így a szakmai gyakorlatokon túl például tudományos rendezvények kezdeményezésében és szervezésében való kooperációra, szemináriumi és tudományos diákköri (TDK) dolgozatok, szakdolgozatok, doktori (PhD) disszertációk, valamint publikációk elkészítésének intézményi forrás- és szakértői támogatására, közös kutatások és szakmai projektek lebonyolítására is kiterjed.

 

Kapcsolódó hír és fotók

 

Szakmai együttműködési megállapodásaink a közelmúltból:

- Együttműködési megállapodás a KSH Könyvtárral

- Együttműködés a Magyar Olvasástársasággal

2015.09.14.