Tanulmányi információk

Egyéb tanulmányi információk

Egyéb tanulmányi információk

Óralátogatási kötelezettség

Az előadásokon kötelező a részvétel, amennyiben ezt előírják a tanegységlistában. Javasoljuk, hogy a kurzus első előadásán mindenképpen vegyen részt, mert ezen hangoznak el a kurzus teljesítésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók. A gyakorlaton (szemináriumon) a részvétel kötelező.

A képzés finanszírozási formája

Felhívjuk az állami ösztöndíjas képzésre felvett hallgatók figyelmét arra, hogy a beiratkozási lap aláírásával nyilatkoznak egyben arról is, hogy elfogadják az állami ösztöndíjas képzés feltételeit.

Az önköltséges képzésre felvett hallgatók a 2023/2024-es tanévre vonatkozó önköltségek összegéről a felsőoktatási felvételi tájékoztatóból és a kari honlapról tájékozódhatnak. A szerződéskötésre a beiratkozás során kerül sor.

Az önköltség befizetésének módjáról a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda honlapján lévő GyIK Pénzügy menüpont alatt tájékozódhat.

A befizetési határidő őszi félév esetén október 15., a tavaszi félévben március 15.

Kari Kreditátviteli Bizottság

A hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy korábban megszerzett ismereteiket a kreditátvitel szabályai szerint befogadtassák, mentesülve így bizonyos tanulmányi és vizsgakötelezettségek alól. Amennyiben élni kíván a korábban megszerzett tanulmányainak befogadtatásával, kreditátviteli kérelmet nyújthat be, amelyet a már megszerzett okirattal és/vagy igazolással kérelmezhet a Kari Kreditátviteli Bizottságtól. A tájékoztató és a szükséges formanyomtatvány a https://www.btk.elte.hu/kreditatvitel honlapon érhető el.

A kitöltött kérelmeket a tájékoztatóban leírtaknak megfelelően kizárólag a beiratkozást követően lehet benyújtani a Tanulmányi Hivatal által a Hasznos tudnivalókban meghirdetett határidőig.

Kari Tanulmányi Bizottság

Tanulmányi előmenetellel kapcsolatos problémák esetén a hallgatók kérelemmel fordulhatnak a kari Tanulmányi Bizottsághoz. Minden kérelmet elektronikusan a szakos tanulmányi előadójánál kell benyújtani. A tanulmányi előadók elérhetősége megtalálható a Tanulmányi Hivatal oldalán.

A hallgatók a megtárgyalt ügyekben hozott határozatokról a Neptun hivatalos bejegyzésein keresztül kapnak tájékoztatást.