Dvandvák, Mitrák, Varunák

Dvandvák, Mitrák, Varunák
09/09

2021. szeptember 09. 16:00 - 17:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., F/I. em.)

09/09

2021. szeptember 09. 16:00 - 17:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., F/I. em.)


Ittzés Máté előadásával indul az ELTE Orientalisztikai Intézet "Párok a keleti kultúrákban" sorozata. 

A védikus ind szövegekben az istenek számos alkalommal jelennek meg párokban: így például Agni és Szóma, Indra és Váju, Mitra és Varuna vagy éppenséggel a Menny és a Föld. Az előadás ennek a gyakori jelenségnek a nyelvi megformálási módjaival foglalkozik ‒ elsősorban az óind nyelvben, de kitekintve más rokon nyelvekre is ‒, és többek között olyan kérdésekre keresi a választ, mint hogy mi fán terem a dualis, mi köze van a dvandvának az „és”-hez, két Mitra van-e, vagy csak egy, és hogyan kapcsolódik mindehhez Venus és Cupido.

Ittzés Máté habilitált egyetemi docens az ELTE BTK Indológia Tanszékének vezetője. Kutatási területe az indoeurópai összehasonlító nyelvészet, az óind és az ógörög nyelv története és a latin mondattan.

A „Párok a keleti kultúrákban” az Orientalisztikai Intézet mindenki számára nyitott előadássorozata, amelyben az intézet oktatói a „párok” jelenségét vizsgálják különféle ‒ irodalmi, történelmi, kultúrtörténeti, vallástörténeti és nyelvészeti ‒ nézőpontokból. Az előadásokra csütörtökönként 16:00 órakor kerül sor az F épület Kerényi termében.

Programok a 2021/2022-es tanév őszi félévében