Drigum király és fiai

Drigum király és fiai
01/15

2019. január 15. 17:30 - 19:00

Kőrösi Csoma Társaság (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B, félem.172.)

01/15

2019. január 15. 17:30 - 19:00

Kőrösi Csoma Társaság (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/B, félem.172.)


A Kőrösi Csoma Társaság felolvasóülésén Orosz Gergely tibetista, az ELTE BTK TKI Buddhizmus-kutatás Központ tud. segédmunkatársa, az MTA Könyvtár Keleti Gyűjteményének kurátora tart előadást.

A tibeti császárkor legendái közül az egyik legfontosabb Drigum király és fiainak története. A szinte minden krónikában megtalálható narratíva, egyéb funkciói mellett, alapvetően az isteni eredetű tibeti uralkodók halandóságának és temetkezési szokásaik eredetének magyarázatául szolgált. Az előadás a történet számos változata közül a 9. század közepén keletkezett Ótibeti krónikában található variánst elemzi. Bár e változat jól ismert a tibesztikában és több nyugati nyelvű fordítása is készült, az előadás új megvilágításba helyezi a történetet két régi paradigma, Vladimir Propp és Victor Turner elméletein keresztül.

Forrás: ELTE