Dr. Juhász Dezső

2020.12.03.
Dr. Juhász Dezső
Imre Samu akadémikus, A magyar nyelvjárások atlasza egyik szerkesztője kerek 50 esztendeje tartott egy nagy ívű előadást a Magyar Nyelvtudományi Társaság közgyűlésén (megjelent a Magyar Nyelv 1971. évfolyamában). A nagy nemzeti atlaszunk kiadása még javában tartott, de Imre gyűjtőként és szerkesztőként már át tudta tekinteni ennek a kiváló és megkerülhetetlen forrásmunkának a jelentőségét a magyar és általános nyelvtörténet, nyelvjárástörténet számára. Az előadásom igyekszik mérlegre tenni Imre teljesítményét fél évszázad távlatából és kiemelni az előremutató gondolatokat a jövő kutatása számára.

Résztvevő neve: Dr. Juhász Dezső egyetemi tanár

Résztvevő intézete, tanszéke: Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék

Konferencia címe: „Nyelvjárásaiban is él a nemzet”. Nyelvjárások a múltban, a jelenben és a jövőben

Előadás címe: Szinkrónia és diakrónia a magyar nyelvatlaszok anyagában. Emlékezés a nyelvjárástörténész Imre Samura

Helyszíne: Online. Rendezők: ELTE SEK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Anyanyelvápolók Szövetsége, Magyarságkutató Intézet.

Időpontja: 2020. december 3.