Dr. Gyuricza Katalin

2021.06.16.
Dr. Gyuricza Katalin
Számos ország egyeteme képviseltette magát azon a Wrocławi Egyetem Germanisztikai Intézete által szervezett nemzetközi frazeológiai konferencián, ahol Dr. Gyuricza Katalin, az ELTE BTK Német Nyelvészeti Tanszékének oktatója is előadást tartott. A tudományos eseményen Dr. habil. Rada Roberta, a Germanisztika Intézet igazgatója is részt vett.

A frazeológiai kutatások a germanisztikai nyelvtudomány egyik kiemelkedő területét jelentik. A nemzetközi konferencián a frazeologizmusok újfajta megközelítési módjai, az új módszerek és kutatási területek kerültek a középpontba. A főként német nyelvű előadások kontrasztív megközelítésben vizsgálták a frazeológia különféle kérdéseit, reflektálva az aktuális kutatási trendekre.

Dr. Gyuricza Katalin „Die Funktion von Phraseologismen in verschiedenen Werbetextsorten im deutsch-ungarischen Vergleich“ című előadásában a frazeologizmusok szerepét vizsgálta a reklámkommunikáció különféle szövegfajtáiban kontrasztív szempontból, magyar-német összehasonlításban. Ennek keretében szövegnyelvészeti perspektívából kiindulva elemezte a szemiotikailag komplex szövegekben megjelenő frazeologizmusokat.

 

Résztvevő neve: Dr. Gyuricza Katalin

Résztvevő intézete, tanszéke: ELTE BTK Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék

Konferencia címe: Aktuelle Trends in der phraseologischen und parömiologischen Forschung weltweit, nemzetközi konferencia

Helyszíne: Universität Wrocław, Online

Időpontja: 2021. május 27-29.

Szervező: Universität Wrocław, Universität Leipzig, International Association of Paremiology, Europäische Gesellschaft für Phraseologie nemzetközi kutatócsoport