Dr. Daher Rashed

2019.11.02.
Dr. Daher Rashed

Pályázó neve: Dr. Daher Rashed

Pályázázó intézete, tanszéke: Kortárs Arab Világ Központ

Pályázat tárgyköre: előadás külföldi konferencián (utazás-támogatás)

 

Konferencia címe: Twelfth Annual ASMEA Conference

Időpontja: 2019. október 31.-november 2.

Helyszíne: Washington, D.C., Key Bridge Marriott Hotel

Az előadás címe: A barrier of peace: Egyptian and Sudanese perceptions of the Grand Ethiopian Renaissance Dam.

 

Pályázatomban a Washingtoni székhelyű Association for the Study of the Middle East and Africa (ASMEA) nevű szervezet éves konferenciáján való részvétel anyagi támogatására pályáztam. Előadásra szánt témám ideálisan ötvözte a fogadó szervezet által képviselt két térséget, mivel az Nagy Etiópiai Reneszánsz Gát ugyan már egy afrikai jelenség, hatásában mégis a Közel-Kelet térségét, a legnépesebb arab országot, Egyiptomot érinti leginkább.

Az itt előadott téma egy rövidebb változata volt annak a nagyobb kutatásnak, mely a következő egy-két évben a habilitációmhoz szükséges tudományos dolgozat megírására irányul. A konferenciához való részvételhez az előadás anyagát cikk formájában szeptember 15-ig kellett leadni, ennek megjelenése – szelektálás után – a Journal of the Middle East & Africa folyóiratban várható, így publikációs szempontból is kiváló lehetőségeket biztosított a konferencia.

Előadásom témája az utóbbi hónapok intenzív fejleményei tekintetében különösen aktuális volt, és nagy érdeklődést váltott ki a szakmai közönség soraiból mind az előadást követően, mind pedig a későbbi beszélgetések során. Ezek során sikerült körvonalazni a témámon belül azokat a pontokat, melyek leginkább érdeklődésre tarthatnak számot.

A neves szervezet konferenciáján az angolszász tudományosság nagy alakjai mellett a Közel-Kelet és Észak-Afrika térségéből érkező résztvevők is képviseltették magukat. Ekképpen a Washingtonban eltöltött néhány nap során lehetőségem adódott szakmai kapcsolatok kiépítésére mind személyes, mind pedig intézeti szinten. Ez utóbbi szempontjából a konferencia szakmai jelentősége abban állt, hogy a 2018 novemberétől kezdve az ELTE-BTK intézményi struktúráján belül kialakított Kortárs Arab Világ Központ számára a konferencia lényeges képviseleti lehetőséget kínál, illetve a Központ vezetőjeként magam is törekedtem a részt vevő személyekkel és intézményeikkel közelebbi kapcsolatok kiépítésére, intézményi együttműködések létrehozására.