Díjazták a legjobb digitális bölcsészeti szakdolgozatokat

2018.07.03.
Díjazták a legjobb digitális bölcsészeti szakdolgozatokat
2018. június 28-án került sor az Év digitális bölcsészeti szakdolgozata pályázat eredményhirdetésére. Az elismerő okleveleteket Kiszl Péter és Palkó Gábor, az ELTE Digitális Bölcsészet Központjának társ-központvezetői adták át.

A felhívására beérkező dolgozatok különlegesen magas színvonala bizonyítja: létezik és összakapcsolásra érdemes a BTK-n a digitális bölcsészeti érdeklődés számtalan formája, megjelenése. A szakdolgozatokban megjelenő interdiszciplináris nyitottság, innovatív, tudós érdeklődés a tanszékek, témavezetők érdeme is, de valamennyi pályázó elismerést érdemel egyéni témaválasztásáért és kiemelkedő munkájáért.

A bíráló bizottságnak négy dolgozat elismerésére volt lehetősége oklevéllel – és az EMMI támogatásával – kulturális belépőjegy-utalvánnyal.

I. helyezés:

A zöngeképzés vizsgálata számítógépes játékkal elicitált emocionális megnyilatkozásokban
A dolgozat szerzője: Bartók Márton (beszédtudomány mesterszak)

„A dolgozatban bemutatott kutatás során egy általam írt számítógépes játék segítségével elicitálok különböző érzelmi állapotokat. Azok hatását a beszédre a játékba integrált - a játékmenetet irányító hangutasításokról készült akusztikai és artikulációs felvételeken elemzem." ... "az érzelemelicitációs technika kidolgozása mellett a rögzített jelek feldolgozása és az adatok vizualizációja is sokrétű számítástechnikai ismeretanyagot igényelt a kutatás az érzelmi állapotok fonetikai elemzésével fontos alapkutatásként szolgálhat érzelmes beszéd szintéziséhez, illetve automatikus beszédalapú érzelemfelismeréshez.”

Megosztott II. helyezés:

Informatika a nyelvtanórán
A dolgozat szerzője: Kocsis Ágnes (magyartanári modul, tanári mesterszak)

„Olyan anyanyelv-pedagógiai módszert dolgoztam ki, amely lehetővé teszi azt, hogy a diákok nyelvtanórai kutatások során sajátítsanak el számukra hasznos készségeket és szaktárgyi tudást.”

A digitális szövegek olvasásának fejlesztése tantermi környezetben
A dolgozat szerzője: Nagy Noémi (tanári mesterképzés, történelem-magyar)

„Szakdolgozatomban a digitális és nyomtatott szövegek közötti különbségekkel (nyelvészeti, szerkezeti, olvasási stratégiák és mintázat) foglalkozom. Empirikus kutatást végeztem vidéki és fővárosi középiskolás diákokkal (összesen 400 fővel) online kérdőíves módszerrel. A diákok digitális és hagyományos olvasási szokásait, stratégiáikat, szövegfeldolozási műveletekkel kapcsolatos ismereteiket mértem fel.”

A jegyzetelés támogatása
A dolgozat szerzője: Bencze Norbert (alkalmazott nyelvészet mesterszak, interkulturális nyelvészet szakirány)

„Diplomamunkám a felsőoktatásban használt jegyzetelést vizsgálja 46 előadásjegyzet és 230 attitűdkérdőív segítségével. A dolgozat célja volt a szakirodalmi áttekintés és rendezés, illetve a tanulási folyamatokban való használhatóság áttekintése. A dolgozatban megjelenik a digitális jegyzeteknek, jegyzetelési módoknak az analóg jegyzeteléssel való szembeállítása, felhívva a figyelmet arra, hogy a digitális jegyzetelés a későbbiekben egyre nagyobb szerepet kap a felsőoktatásban is.”