Demisztifikált Közép-Európa

2021.11.11.
Demisztifikált Közép-Európa
A Bölcsészettudományi Kar több oktatójának közreműködésével közel 1000 oldalas kézikönyv jelent meg Közép-Európa középkori történetéről.

A Közép-Európa demisztifikálása. Csehország, Magyarország és Lengyelország a VII–XVI. században című francia nyelvű kézikönyv és enciklopédia a közép-európai régió középkori fejlődési folyamatainak megismerhetőségére és érthetőségére tesz kísérletet. A mű az egykori "keleti blokk" országainak olyan identitásképző, kollektív emlékezetet kovácsoló motívumait dolgozza fel, mint például a mongol invázió, a porosz keresztes hadjáratokba, vagy akár Attilától és Drakula kultusza. A közel 500, nagyobb lélegzetű tanulmányokat és szócikkeket tartalmazó kiadvány a legújabb tudományos kutatások tükrében veszi számba a térségre jellemző vagy hozzá kapcsolódó fogalmakat, ideológiai áramlatokat, szimbólumokat, folyamatokat, eseményeket, valamint csoportokat és valós vagy mitikus szereplőket.

A vállalkozásba 15 ország összesen 96 kutatója kapcsolódott be, az ELTE Bölcsészettudományi Karának és Társadalomtudományi Karának tényleges és címzetes professzorai, docensei és egyéb oktatói közül Bagi Dániel, Draskóczy István, Földváry Miklós István, Gecser Ottó, Klaniczay Gábor, valamint Marosi Ernő, Tapolcai László, Thoroczkay Gábor és Zsoldos Attila vettek részt a munkában.

A kötet tartalomjegyzéke itt, a szócikkek jegyzéke pedig itt érhető el.