Deme Andrea és Takó Ferenc az ELTE Ígéretes Kutatói között

2021.12.10.
Deme Andrea és Takó Ferenc az ELTE Ígéretes Kutatói között
Az ELTE Tudományos Tanácsa idén kilence fiatal kutatónak ítélte oda a kitüntető címet, akik közül ketten a Bölcsészettudományi Kar munkatársai: a Nyelv- és irodalomtudomány kategória díját Deme Andrea, míg a Filozófia és történettudomány kategória díját Takó Ferenc vehette át. A nyertesek kisfilmeken mutatkoztak be.

2021-ben a Tanács hetedik alkalommal hirdette meg „Az ELTE ígéretes kutatója” pályázatot, amelyen az Eötvös Loránd Tudományegyetem, illetve az egyetemen működő akadémiai kutatócsoportok alkalmazásában álló, PhD-fokozattal rendelkező, negyvenévesnél fiatalabb oktatók és kutatók vehetnek részt. A Tudományos Tanács ebben az esetben olyan kutatási eredményeket ismer el, amelyek a pályázó személyhez köthetők, és túlnyomórészt az ELTE-n születtek. Nem csupán lezárt kutatásokat díjaznak, és előnyt élveztek a nemzetközi és/vagy nyílt hozzáféréssel megjelenő, valamint  a jövő szempontjából is ígéretes publikációk.

A pályázatokat a Tudományos Tanács, illetve a tudományos rektorhelyettes által felkért egyetemi szakértő kollégák bírálták el.

A BÖLCSÉSZ DÍJAZOTTAKRÓL

A Filozófia és történettudomány kategória díjazottja Takó Ferenc a Japán Tanszék oktatója. Pályázatának címe: Keleti és nyugati eszmetörténeti tradíciók interdiszciplináris elemzése

Takó Ferenc interdiszciplináris eszmetörténeti kutatásai a japán és a kínai, illetve az európai gondolkodástörténet találkozási pontjaira irányulnak, új megközelítésmódokat kínálva az interkulturális gondolkodástörténeti érintkezés mechanizmusainak értelmezésére. 2010 óta vizsgálja a kínai bölcselet európai recepciótörténetét a XVI. század vége és a XIX. század közötti időszakra koncentrálva a német nyelvű filozófiai irodalomban. Ezzel párhuzamosan, japanológiai kutatásai keretében a kínai bölcselet, illetve az európai filozófiai szemléletmódok japán recepciótörténetével foglalkozik. Doktori kutatásában azt vizsgálta, hogyan tükröződik a történelemszemlélet átalakulása Max Weber Kína-interpretációjában, és hogyan illeszkedik Kelet-képe az életmű egészébe.

A Nyelv- és irodalomtudomány kategória díjazottja Deme Andrea az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék adjunktusa. Pályázatának címe: Az éneklésben ejtett magánhangzó-megvalósulások, a beszédhangok, és különösen a magánhangzók változatosságának általánosabb vonatkozásai

Deme Andrea 2015-ben védte meg doktori értekezését az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájában az éneklésben megjelenő beszédhangok ejtési és észlelési sajátosságaiból. Az éneklést hazánkban először vizsgálta tudományos igénnyel a beszéd létrehozásával kontrasztban. Az elmúlt években tudományos érdeklődése kibővült, az éneklésben ejtett magánhangzó-megvalósulások után a beszédhangok, különösen a magánhangzók változatosságának általánosabb vonatkozásaival kezdett foglalkozni. Vizsgálatainak újdonsága, hogy az artikulációs mozgásokat és az akusztikai szerkezetet együttesen vizsgálja, sőt többféle módon számszerűsíti.

A további díjazottakról az ELTE honlapján tájékozódhat.