David Lowenthal kerekasztalbeszélgetés - beszámoló

2018.11.05.
David Lowenthal kerekasztalbeszélgetés - beszámoló
David Lowenthal emlékét és műveinek fontosságát körüljáró kerekasztalbeszélgetésre került sor 2018. október 24-én a ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtárában. Solymosi Tamás beszámolója.

Az eseményt Sonkoly Gábor, az ELTE BTK dékánja és a TEMA+ European Territories: Heritage and Development Erasmus Mundus Joint Master Degree program tudományos koordinátora moderálta. Három meghívott vendég Fejérdy Tamás (építész, műemlékvédelmi szakember, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság tiszteletbeli elnöke), Laszlovszky József (régész, történész, a CEU Cultural Heritage Studies programjának vezetője), Wessely Anna (szociológus, művészettörténész, az ELTE TáTK Szociológia Tanszékének egyetemi docense) a rövid 1 órás beszélgetés keretében több témakört is érintettek Lowenthal munkásságára alapozva.

Az első témakör, amit a résztvevők megbeszéltek, arra a kérdésre épült, hogy mi a különbség, illetve különbözőség az örökség tudomány és társadalom- és bölcsészettudományok között. Fejérdy Tamás kiemelte, hogy fontos tisztában lenni azzal, hogy az örökség nem egyezik meg a műemlékkel, ezáltal a két fogalom nem megfeleltethető egymásnak. Wessely Anna hangsúlyozta, hogy az örökség egy kortárs ízlés és választás eredményeképpen jön létre, ami azonban számos problémát felvet. Amit ma kiemelkedőnek tekintünk, vajon a későbbi korokban is védelemre és megőrzése tarthat számot? Laszlovszky József pedig a kritikai hozzáállást emelte ki, az örökség nem történelem, az örökség egy interdiszciplinális megközelítést igénylő felfogás, az örökség részleteinek megértése nélkülözhetetlen a tudományos igényesség kritériumának teljesítéséhez.

Konklúzióként a beszélgetés végén arra jutottak a meghívott vendégek, hogy három fő probléma jelenik meg az örökségről való tudományos gondolkozás során: az első az interdiszciplinális megközelítés fontossága, ahogy elhangzott a beszélgetőktől, bátorság kell ahhoz, hogy a megszokott kereteken túllépve az örökség legyen a központi kérdés és ne csak egy aspektus a sok közül. A második fő problémát az örökség sokoldalúsága jelenti, és végül a harmadik szempont pedig a táj fogalmának elterjedése és fontossága. A táj magában foglalja azokat a személyeket, aktorokat akik részesülnek az örökségből, és ezáltal a határfogalom dekonstruálódik. Így az ottlakó, a befektető, a turista is egyaránt részese lesz az örökségi tájfelfogásnak. A kerekasztal végén néhány kérdésre is sor került, például az örökség fogalmainak fordíthatóságának kérdései (francia, angol, magyar nyelv nehézségei), a propaganda és a patriotizmus kapcsolata az örökség színrevitelével kapcsolatban, vagy akár az örökség szelekciós folyamatának jellemzői. Lowenthal emlékének adózó, és az örökség diskurzus legújabb és legfontosabb kérdéseit feszegető beszélgetés számos hallgatót, TEMA+ programban részt vevő nemzetközi hallgatót és érdeklődőt vonzott a könyvtár sokat látott falai közé.

Fotó - Zámbó Lilla

Fotó - Zámbó Lilla

0

/

0

0

/

0