Dániel könyvétől a zsidó kántorzenéig

2022.02.22.
Dániel könyvétől a zsidó kántorzenéig
Ismét az ELTE-n rendezték meg a Magyar Hebraisztikai Társaság éves konferenciáját, a Schweitzer-lectures-t, amelyen ezúttal tisztújításra is sor került.

A konferencia legfőbb célja az, hogy fórumot biztosítson, ahol a hazai és a határon túli hebraisták megismerhetik a friss kutatási eredményeket, reflektálhatnak egymás munkájára, és tágabb értelemben is ápolhatják szakmai kapcsolataikat. Fontos cél még a hebraisztika és társtudományai közötti párbeszéd elősegítése, valamint a fiatalabb kollégák (tehetséges egyetemisták, doktoranduszok) bevonása is a szakmai diskurzusba. Ugyanakkor a Magyar Hebraisztikai Társaság ezzel a konferenciával tiszteleg alapító elnöke, Schweitzer József (1922–2015) országos főrabbi, az Országos Rabbiképző Intézet egykori igazgatója, az ELTE BTK címzetes egyetemi tanára emléke előtt.

A tavalyi évhez hasonlóan 2022. február 3-án is az ELTE Teams felületén zajlott le a Magyar Hebraisztikai Konferencia. A bibliatudomány és a judaisztikai hazai képviselői – köztük az ELTE több oktatója és hallgatója – mutatták be friss kutatási eredményeiket. A bibliatudományi szekciókban az előadók több bibliai könyvet is tárgyaltak (Numeri, Haggeus, Zsoltárok, Izajás, Dániel), és elemeztek görög és arámi nyelvű bibliafordításokat. Julianus, IV. századi római császár magyarországi zsidó fogadtatása kapcsán szó esett egyetemünk egykori professzoráról, Hahn Istvánról is. Idén első alkalommal önálló hallgatói szekcióban mutatkozhattak be a pályájuk elején álló ígéretes tehetségek. A középkori szekcióban judeo-arab mágikus szövegekről és judeo-spanyol mesékről, míg az újkori szekciókban régi pesti zsidó temetőkről, a szegedi zsinagógáról és a huszadik századi hazai zsidó kántorzene kutatásáról hangzottak el előadások. Az ELTE IIG hathatós támogatásának köszönhetően az online felületen keresztül az elmúlt éveknél nagyobb számban kapcsolódhatott be a hallgatóság a konferenciába.

A konferencia szünetében tartotta meg a Magyar Hebraisztikai Társaság a tisztújító közgyűlését. A következő két évre a Társaság Bányai Viktóriát (ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék) választotta meg elnöknek. A Magyar Hebraisztikai Társaság alelnöki pozícióját 2020 óta Biró Tamás tölti be, ő is az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék adjunktusa. A titkári feladatokat mostantól Papp György (Kolozsvár) és Péntek Dániel (Budapest) közösen látják el. Az új vezetőség köszönetét fejezte ki a leköszönő elnökségnek, amely több mint tíz évig irányította a Magyar Hebraisztikai Társaságot.

Letölthető absztraktfüzet

Forrás: elte.hu