Czigányik Zsolt

2022.07.15.
Czigányik Zsolt

Pályázó neve: Dr. habil. Czigányik Zsolt egyetemi docens
Pályázázó intézete, tanszéke: Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék
Pályázat tárgyköre: Előadás külföldi, nemzetközi konferencián


A Utopian Studies Society (Europe) két év kihagyás után újra személyes jelenléttel megvalósított konferenciát tartott, ezúttal a University of Brighton szervezésében Brighton városában, Angliában 2022. július 13. és 15. között. A konferencián személyesen vagy online összesen 220 résztvevő tartott előadást, így ez a szervezet eddigi második legnagyobb seregszemléje volt.

A résztvevők több kontinenst képviseltek, a gazdag program nagyobbrészt párhuzamos szekciókban zajlott, másképp nem lett volna lehetőség három nap alatt ennyi előadást lebonyolítani. Szokás szerint most is az irodalomtudomány volt a legnagyobb létszámban jelen, de számos történész, politológus, építész és filozófus is tartott előadást, így az utópizmus jelenségeinek széleskörű vizsgálatára nyílt lehetőség, az irodalmi vonatkozásokon túl a társadalmi és eszmetörténeti szempontok is hangsúlyt kaptak. Igaz, ezek között a területek között a párbeszéd még mindig hiányos, de látszik az igény az egyre kiterjedtebb interdiszciplinaritás megvalósítására. Szintén előremutató, hogy az angolszász súlypont kissé elmozdulni látszik, egyre több közép- és kelet-európai, illetve ázsiai és egyéb műről és jelenségről lehet komoly elemzést hallani.

Én ebbe az áramlatba illeszkedve Madách Az ember tragédiájának társadalomtörténeti vonatkozásairól tartottam előadást, kiemelve a tömegdemokrácia problematikájának megjelenését. Ma az ideális társadalmat szinte csak demokratikus formában tudjuk elképzelni, érdekes megfigyelni, hogy a XIX. században ez még nem így volt, Madách számára (akár Platón gondolatrandszerében), a tömeg uralma elsődlegesen veszélyforrás. Az előadásnak jelentős visszhangja volt, sikerült felhívnom a figyelmet erre a fontos műre. Segített az is, hogy a szekció jól volt szervezve, egy lengyel professzor beszélt előttem, utánam pedig egy kortárs (fehér)orosz íróról, Szetlana Alekszijevnáról volt szó. Szekcióelnökként is részt vettem a konferencián, a szekciómban kiváló előadások szóltak Aldous Huxley-ról, Margaret Atwoodról és Walden-tó körüli irodalmi és filozófiai jelenségekről. A konferencián bemutattak számos új kötetet is, többek között a Palgrave Handbook of Utopian and Dystopian Literaturest, illetve Gregory Claeys Utopianism for a Dying Planet c. megjelenés előtt álló monumentális munkáját.

A konferencia adott helyet a Utopian Studies Society közgyűlésének is, melyen újraválasztották Gregory Claeys elnököt, részben új bizottságot választottak, engem pedig ismét megválasztottak a társaság pénztárnokává.

Köszönöm az ELTE támogatását, hogy részt vehettem ezen a gazdag konferencián.

Borítókép: Czigányik Zsolt felszólal a Utopian Studies Society közgyűlésén Brightonban, 2022, július 15-én.