BTK-s sikerek az idei OTKA pályázaton

2019.11.28.
BTK-s sikerek az idei OTKA pályázaton
Az OTKA idei felhívására összesen 138 pályázat érkezett, ebből a tavalyi évhez jelentős számú, 42 pályázatot a Bölcsészettudományi Kar nyújtott be. A bölcsészet- és társadalomtudományok területén idén 71 pályázatot támogatott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, melyből 12-t a Bölcsészettudományi Kar pályázói nyertek el. Az idei az utóbbi évek legsikeresebb kari szereplése, összesen 417 millió forint értékben nyertek a kari projektek, ez több, mint a kétszerese a 2018-as 186 millió forintnak.

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) olyan kiemelkedő eredményeket ígérő kutatásokat, illetve az azok végzéséhez és az eredmények nyilvánosságra hozatalához szükséges feltételek létrehozását támogatja, amelyektől új tudományos törvényszerűségek felismerése, ismeretek, módszerek, eljárások kidolgozása várható. Karunkról a Régészettudományi Intézet 5, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet 3, a Történeti Intézet 2, a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és a Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet 1-1 pályázatot nyert el.

Posztdoktori kiválósági pályázat (PD):

 • Kökényesi Zsolt (Történeti Intézet): Főnemesi diákok a Magyar Királyság és Erdély 17–18. századi jezsuita iskolahálózatában
 • Molnár Dávid (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet): Filiczki János, a „magyar Ovidius” költői életműve és kapcsolati hálója
 • Juhász Lajos (Régészettudományi Intézet): Antik pénzek a Dunától Keletre 
 • Szilágyi Márton (Régészettudományi Intézet): Interakció, identitás és innováció a Kárpát-medencében az i.e. 5. évezred második felében

Fiatal kutatói kiválósági pályázat (FK):

 • Lénárt Tamás (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet): Kivándoroltak. Az interkulturális irodalom poétikája
 • Bartus Dávid (Régészettudományi Intézet): Római kori figurális bronzok Magyarországról

Kutatási témapályázat (K):

 • Simon Attila (Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet): Konzorcium, társ p.: Biopoétika a 20-21. századi magyar irodalomban
 • Müllner András (Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet): A magyarországi részvételi filmkultúra története és jelenlegi gyakorlatai, különös tekintettel a sérülékeny kisebbségi csoportok önreprezentációjára 
 • Bodó Csanád (Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet): Nyelvi revitalizáció, szocializáció és ideológia a Csángó Bentlakások diákjai körében
 • Mester Zsolt (Régészettudományi Intézet): Kőeszközök felületi elváltozásainak kvalitatív és kvantitatív elemzése: digitális és fizikai referenciagyűjtemény létrehozása magyarországi kőnyersanyagok készítési és használati nyomainak jellemzésére
 • Kalla Gábor (Régészettudományi Intézet): Az Újasszír Birodalom egy helyi igazgatási központjának intenzív régészeti kutatása
 • Fazekas István (Történeti Intézet): Katolikus iskoláztatás a kora újkori Nyugat-Magyarországon: a Nagyszombat–Pozsony–Győr régió diákságának társadalomtörténeti vizsgálata